10.000 woningen erbij en meer groen; Haarlem heeft nieuw coalitieakkoord

Luchtfoto koepel, Spaarne en St Bavo

Het nieuwe coalitieakkoord van Haarlem heet: 'Actie! Aan de slag voor een sociale, groene en leefbare stad'. De PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij presenteerden het akkoord vrijdag 17 juni aan de stad.

Wonen, energie en klimaat zijn belangrijke thema’s in het akkoord. Ook staan er plannen in voor Haarlem als sociale stad, voor onderwijs, cultuur, economie en veiligheid.

10.000 woningen

Het streven is om vanaf nu 10.000 woningen bij te bouwen, uiterlijk in 2030. Voor nieuwbouwprojecten blijft de verdeling gelden van 40 procent sociale huur, 40 procent middeldure huur- en koopwoningen en 20 procent overige woningen. Bij ontwikkelingen aan de westkant van het Spaarne vinden de partijen een minimum van 50 procent sociale huurwoningen passend. Nieuwe woningen zijn duurzaam en energieneutraal.

Fiets voorop

De partijen willen de stad ook groener maken. Met meer biodiversiteit en beter aangepast aan het veranderende klimaat. Daarvoor zijn ingrijpende keuzes nodig, zeker als er 10.000 woningen bij komen. De leefbaarheid staat daarbij voorop. Het nieuwe stadsbestuur kiest daarbij voor minder autogebruik en minder ruimte voor de auto. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer moeten aantrekkelijker worden gemaakt.

Binnen twee jaar zal het gebied met gereguleerd parkeren verdubbeld worden. Daarbij willen de partijen ook een vergunningenplafond invoeren. Dat betekent dat parkeervergunningen niet onbeperkt worden uitgegeven, maar dat hierbij gekeken wordt naar hoeveel parkeerplekken er zijn in een gebied.

Sociale stad

Haarlemmers moeten allemaal zoveel mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. De partijen verruimen het minimabeleid tot 130 procent van de bijstandsnorm. Er komen maatregelen tegen energiearmoede.

Haarlem is een sociale en gastvrije stad ook voor vluchtelingen en nieuwkomers. De nieuwe coalitie blijft de Haarlemmers die dat nodig hebben ondersteunen met zorg, hulp, financiën of een combinatie hiervan.

Bekijk alle plannen in het Coalitieakkoord 2022-2026 (pdf). 

Nieuw bestuur

Het college zal bestaan uit de burgemeester en 5 wethouders. De Actiepartij heeft een bijzondere positie. Deze partij levert geen wethouder, maar brengt wel standpunten in bij het college, doet mee aan werkbezoeken en neemt deel aan de fractieoverleggen.