Aanpassingen Zijlvest

Bijgewerkt tot en met 24 april 2023
Status: Voorbereiding

De oversteek bij de Zijlvest, de verkeerslichten en het fietspad passen we aan. Hierdoor kan het autoverkeer vlotter doorstromen en verbeteren we de bereikbaarheid van de fietsenstalling Hortusplein.

Oversteek Zijlvest
Oversteek Zijlvest

Wat u moet weten

Vanaf maandag 17 april tot en met juni 2023 werken we aan de Zijlvest tussen Wilhelminastraat en Raaksbruggen. De weg blijft tijdens deze periode open voor al het verkeer.

Waarom we dit doen

Met de aanpassingen maken we de verkeerssituatie veiliger en de doorstroming beter. Ook de bereikbaarheid van de gratis fietsenstalling aan het Hortusplein verbetert en daarmee de toegang tot het centrum van de stad.

Oversteek Zijlvest
Oversteek Zijlvest richting fietsenstalling

Wat we gaan doen

De verkeerslichten bij de Raaksbruggen krijgen nieuwe software om de doorstroming te verbeteren. De huidige voetgangersoversteekplaats wordt geschikt gemaakt voor fietsers, rolstoelgebruikers en voetgangers. Een deel van het fietspad voor de Publiekshal wordt uitgebreid met een extra rijrichting, zodat de fietsenstalling aan het Hortusplein beter bereikt kan worden.

Planning

Planning

1e kwartaal 2023

Voltooid
Voltooid

voorbereidende werkzaamheden

April 2023

Todo
Todo

start uitvoering werkzaamheden

Juni 2023

Todo
Todo

oplevering

Contact

Erik Naaijen, procesmanager
14 023
antwoord@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

  • Witteveen + Bos
  • Aannemingsmaatschappij Van Gelder