Definitief besluit om betaald parkeren uit te breiden

Geparkeerde auto's in de Maasstraat in Haarlem
Geparkeerde auto's in de Maasstraat

De gemeenteraad heeft op 30 maart 2023 definitief besloten de komende jaren betaald parkeren in 11 wijken uit te breiden. Dat is nodig om het groeiende parkeerprobleem in de stad aan te pakken.

Zo zorgt Haarlem voor meer verkeersveiligheid en betere toegankelijkheid. Ook ontstaat er ruimte voor meer groen in de stad. De uitbreiding start vanaf het tweede kwartaal in 2024.

Op 22 maart 2023 ontving de gemeente een verzoek om een referendum te houden over de uitbreiding van betaald parkeren. De referendumcommissie adviseerde positief, maar de raad oordeelde dat het verzoek niet aan alle eisen van de verordening voldeed en wees het referendumverzoek om die reden af. Er komt dus geen referendum en de raad heeft nu definitief besloten betaald parkeren uit te breiden.

Waarom betaald parkeren uitbreiden?

Betaald parkeren vermindert parkeeroverlast en moedigt duurzame andere keuzes voor de auto aan. Als het aantal auto’s op straat niet toeneemt, blijft er meer ruimte over. Voor groen, elkaar ontmoeten, spelen en ander vervoer zoals wandelen, fietsen en deelvervoer.

Om deze wijken gaat het

De uitbreiding van betaald parkeren is in de volgende wijken: Amsterdamsewijk, Duinwijk, Haarlemmerhoutkwartier, Houtvaartkwartier, Indischewijk, Slachthuiswijk, Ter Kleefkwartier, Transvaalwijk, Delftwijk, Vogelenwijk, Vondelkwartier. Op deze kaart vindt u de parkeerzones. Het college besluit in april 2023 over welke wijken wanneer aan de beurt zijn. 

Bewoners ontvangen informatie

Alle bewoners van de 11 wijken krijgen dit voorjaar een brief. In de brief vinden de bewoners meer informatie over wanneer welke wijk aan de beurt is en over wat betaald parkeren voor hen betekent. 

Te Zaanenkwartier

Met de invoering van betaald parkeren zijn er zorgen over de effecten op omliggende wijken, bijvoorbeeld bij Te Zaanenkwartier. De gemeente gaat dit goed in de gaten houden.

Speciale doelgroepen

De gemeente gaat in gesprek met vertegenwoordigers van belangenverenigingen en koepelorganisaties over de mogelijke gevolgen van betaald parkeren. Samen wordt bekeken of en welke aanvullende maatregelen nodig zijn om het functioneren van de instellingen niet onnodig te belemmeren. Voor zorgverleners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en gehandicapten bestaan er al regelingen

Kijk voor meer informatie op: Uitbreiding betaald parkeren