Definitieve uitslag verkiezingen Provinciale Staten

Stembord op het raam van de publiekshal
Foto door Marisa Beretta

Op donderdagmiddag 23 maart 2023 was de openbare zitting van het centraal stembureau (CSB). In deze vergadering is de uitslag van de Provinciale Staten-verkiezing definitief vastgesteld voor de hele provincie.

Haarlem is als provinciehoofdstad het centraal stembureau en controleert de uitslag van de drie kieskringen die er in Noord-Holland zijn, namelijk Amsterdam, Den Helder en Haarlem.

Definitieve uitslag

De uitslag van de stemmen in de drie kieskringen staat in een Proces-verbaal van de uitslag van de verkiezing van de provinciale staten (pdf). 

Er zijn tijdens de zitting enkele kleine correcties op de voorlopige uitslag aangebracht, maar deze hebben geen invloed op de definitieve uitslag en daarmee de zetelverdeling.

Stemmen tellen kostte meer tijd

In de Kieswet was een nieuwe manier opgenomen voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen. De procedure voor het vaststellen van de uitslag moest transparanter en beter controleerbaar worden gemaakt. Daarnaast moest er in deze procedure gelegenheid komen om fouten in het telproces tijdig te constateren en te corrigeren. Deze wetswijziging, de hoge opkomst en het feit dat er voor twee verkiezingen kon worden gestemd, hebben ertoe geleid dat het tellen van de stembiljetten langer duurde dan gebruikelijk.

Nieuwe Provinciale Staten

Op grond van de uitslag van de verkiezingen is de zetelverdeling gemaakt. Meer informatie over de installatie van de Provinciale Staten vindt u bij de Provincie Noord-Holland.