Circulair bouwen

Haarlem werkt aan een duurzame stad. Aan de bouw en renovatie van gebouwen worden dus duurzame eisen gesteld. Op het terrein van het voormalige Slachthuis komt een nieuwe wijk waarvoor alles wordt gerecycled!

Op het Slachthuisterrein komt een aantrekkelijk en duurzaam nieuw stukje stad. Alles wordt hergebruikt, van asfalt en koelceldelen tot stenen en hout. Ontwikkelcombinatie BPD – De Nijs B.V. kreeg de opdracht van de gemeente. Projectmanager Theresa Manoch van BPD vertelt over de duurzame bouwaspecten.  

Goedemorgen

Theresa: “Net als de gemeente vinden we het belangrijk dat het nieuwe terrein een plek vóór en dóór de buurt is. Door leuke dingen te organiseren zoals concerten en koffiemomenten, leren mensen de plek kennen. We horen van buurtbewoners dat ze dit waarderen.” BPD won eind 2018 de aanbesteding met het concept ‘Goedemorgen’. Hierin wordt rekening gehouden met ruimte om elkaar ontmoeten. Ook is er een mobiliteitsplan (minder plek auto’s maar meer laadpalen), worden monumenten hersteld en het terrein aan de buurt teruggegeven.

Gerecycled asfalt

Tijdens de bouw wordt aan de buurt en duurzaamheid gedacht. Zo is een heitechniek met holle draaipalen gebruikt wat voor minder geluid zorgt. Op het bouwterrein ligt asfalt van 97% gerecycled materiaal omdat zware bouwauto’s op asfalt minder lawaai maken dan op bouwplaten. Ook wordt er elektrisch gesloopt, met minder geluid en CO2-uitstoot.

‘Alles wat er is, houden’

“De basisgedachte is dat we zoveel mogelijk van de gebouwen in tact laten. Bij alles wat er tijdens het renoveren uit de panden wordt gehaald, stellen we de vraag ‘wat kunnen we ermee doen’? Zo is het weggehaalde beton gebruikt voor de fundering van de wegen. En als hergebruik op het terrein niet lukt, kijken we waar het wel naar toe kan. Zo zijn oude koelceldelen naar Kenia gegaan en daar weer opgebouwd bij een rozenkweker. Dat klinkt misschien niet duurzaam maar als ze nieuw zouden worden aangeschaft, gaan ze ook vanuit Europa met een schip naar Afrika.”

Bouw_Slachthuisterrein_artist_impression

Water en regentonnen

Op het terrein komt een waterberging met een waterspeelplein. Dit zijn tegelijkertijd ook plekken waar een teveel aan regenwater wordt opgevangen. Hemel- en rioolwater wordt gescheiden, zodat regenwater in de grond kan verdwijnen. Het dak van het Slachthuis wordt voor een deel vergroend om regenwater vast te houden. Ook krijgen alle nieuwbouwhuizen een regenton om regenwater te gebruiken om bijvoorbeeld planten water te geven.

Warmte uit zomer, gebruiken in de winter

Theresa: “Op het terrein komt een warmtekoudebron. Met deze techniek wordt ’s zomers overtollige warmte in het grondwater opgeslagen voor gebruik in de winter. Er komen drie bronnen met een centraal systeem waarmee we de bestaande bouw verduurzamen. En het mooie is dat ook huizen om het terrein heen kunnen worden aangesloten op dit systeem!”

Muziek, poppodium en theehuis

Op het Slachthuisterrein staan straks ruim 160 nieuwbouwwoningen en in de oude, monumentale gebouwen zullen voorzieningen voor buurtbewoners, bezoekers en ondernemers zijn. Er komt een muziekschool, poppodium, theehuis, restaurant en bedrijfsruimten voor startende ondernemers. Het wordt een bijzondere ontmoetingsplek met een rijk Haarlems verleden!

Naar verwachting wordt eind 2023 het Slachthuisterrein opgeleverd. Meer informatie op Slachthuisterrein Haarlem.