Vrachtvervoer over water

Vrachtvervoer over het water is een haalbare en toekomstbestendige oplossing voor een aantal uitdagingen waar de Haarlemse binnenstad voor staat.

Als aanvulling op vrachtvervoer over de weg

Vrachtvervoer over het water is een haalbare en toekomstbestendige oplossing voor een aantal uitdagingen waar de Haarlemse binnenstad voor staat. Dat is een van de belangrijkste conclusies van een onderzoeksopdracht dat door studenten van Hogeschool Inholland en de VU Amsterdam is uitgevoerd. In maart dit jaar ondertekenden de onderzoekers het Haarlems Klimaatakkoord.

Giovanni Douven is projectleider van het onderzoek Duurzame vrachtlogistiek over water. “Op dit moment worden restaurants, winkels en bedrijven via de weg bevoorraad. De vrachtwagen is nou eenmaal het meest efficiënte en goedkoopste vervoersmiddel. Daar kunnen we niet omheen. De uitdaging is hoe je het water zo goed mogelijk kunt inzetten als vervanging of aanvulling op de weg,” vertelt Giovanni. “Daarnaast is het heel belangrijk dat andere waarden dan efficiency en geld belangrijker worden in de toekomst. Alleen dan kunnen we overstappen naar een circulaire economie.”

Green Deal ZES, zero emission stadslogistiek

De gemeente Haarlem heeft de Green Deal ZES ondertekend. Dat betekent dat er in 2025 geen vervuilende distributie meer is in onze stad. Het vervoeren van spullen over water zou een deel van de oplossing kunnen zijn. Essentieel is een laad- en lospunt aan de rand van de stad, een zogenaamde hub. Hier worden alle goederen die de stad nodig heeft verzameld en weer verder verspreid. Nu rijden er dagelijks veel verschillende vrachtwagens door Haarlem om alle winkels, restaurants, cafés en bedrijven te voorzien van bier, voedsel, kleding en andere spullen. Gericht vervolgonderzoek is wenselijk, waarbij alle belangrijke punten van aandacht verder worden uitgediept. De daadwerkelijke realisatie is natuurlijk één groot uitdagend traject. Maar in mijn ogen is dit een goede, misschien zelfs onvermijdelijke stap voor een duurzame economische ontwikkeling en toekomst van Haarlem.”

Grachten in Haarlem