Doorstroomlocatie Anton Pieckhofje

Bijgewerkt tot en met 31 augustus 2022
Status: Uitvoering

Het Anton Pieckhofje is een doorstroomlocatie voor dak- en thuislozen.

Anton Pieckhofje

Wat u moet weten

 • Het Anton Pieckhofje is een opvang voor mensen die dak- of thuisloos zijn
 • De bewoners krijgen begeleiding om hun leven weer op de rit te krijgen
 • De bewoners wonen hier doorgaans 6 tot 12 maanden en verhuizen dan door
 • Het Anton Pieckhofje heeft op de begane grond 6 gedeelde woningen
 • In totaal kunnen er 34 mensen wonen
 • Er verblijven op dit moment 18 mensen
 • Overdag zijn medewerkers van het Leger des Heils aanwezig
 • Het Anton Pieckhofje is van woningcorporatie Ymere en wordt gehuurd door de gemeente Haarlem

Waarom we dit doen

 • In oktober 2020 is het plan ‘Brede aanpak van dak- en thuisloosheid’ vastgesteld in de gemeenteraad
 • We willen meer passende doorstroomlocaties in Haarlem voor dak- en thuislozen

Wat er nu gebeurt

 • Het gebouw wordt opgeknapt
 • Op verzoek van omwonenden is de hoofdingang verplaatst naar de Venkelstraat
 • Na de renovatie moet het Anton Pieckhofje voor tenminste 10 jaar geschikt zijn als opvanglocatie

Overleg met de buurt

 • Een klankbordgroep komt regelmatig bij elkaar om te praten over het Anton Pieckhofje
 • In de klankbordgroep zitten: gemeente Haarlem, Ymere, Leger des Heils, Wijkraad Europawijk, huurdersvereniging de Waakvlam, bewonerscommissie APH, het bewonersinitiatief van de buurt en Centraal Wonen Romolenpolder
 • Voordat er meer mensen in het Anton Pieckhofje komen, evalueren we goed hoe het nu gaat. Dit doen we onder andere met de klankbordgroep

Planning

Zomer 2021

Voltooid
Voltooid

Informatiebijeenkomsten met omwonenden

1 augustus 2021

Voltooid
Voltooid

Aankomst 1e nieuwe bewoners

Juli 2021 - december 2022

Actief
Actief

verbouwing van het Anton Pieckhofje

Contact

Jasper Pronk, procesmanager
14 023
antonpieckhofje@haarlem.nl