Draagvlakmeting BIZ winkelgebied Cronjéstraat

Bijgewerkt tot en met 31 augustus 2022
Status: Voorbereiding

We onderzoeken of er voldoende draagvlak is bij de pandeigenaren voor een 2e termijn van BIZ Eigenaren Cronjé Haarlem. Deze BIZ wil samen met pandeigenaren uit de Cronjéstraat investeren in het winkelgebied.

Cronjéstraat

Wat u moet weten

  • BIZ staat voor bedrijveninvesteringszone. Dit houdt in dat vastgoedeigenaren samen investeren in het winkelgebied om dit aantrekkelijk te houden en maken
  • Stichting BIZ Eigenaren Cronjé Haarlem wil een 2e BIZ-termijn voor het winkelgebied Cronjéstraat. Als er een tweede termijn komt, dan loopt deze van 2023 tot en met 2027
  • We onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor een 2e BIZ-termijn
  • Als de BIZ wordt voortgezet blijven alle vastgoedeigenaren in het gebied investeren, zoals ze de afgelopen 5 jaar ook deden. Er wordt onder andere geïnvesteerd in het verbeteren van de uitstraling van het gebied en in samenwerking tussen vastgoedeigenaren en andere stakeholders
  • De BIZ is altijd aanvullend op de werkzaamheden die we al doen en zal deze dus niet vervangen. Deelnemers betalen een vast en ongewijzigd BIZ-bijdrage van €500,- per WOZ-object per jaar. Met de opbrengst worden de gezamenlijke activiteiten, zoals omschreven in het plan van aanpak BIZ, uitgevoerd

Planning

Planning

12 september - 6 oktober 2022

Todo
Todo

draagvlakmeting

Eind oktober / begin november 2022

Todo
Todo

college stelt uitslag draagvlakmeting vast

Meedenken en meebeslissen

Pandeigenaren uit het winkelgebied mogen tussen 12 september en 6 oktober 2022 stemmen of zij voor of tegen een 2e BIZ-termijn zijn. Om voldoende draagvlak te hebben, gelden de volgende voorwaarden:

  • Ten minste de helft van de pandeigenaren doet mee aan de stemming
  • Tenminste twee derde deel daarvan stemt vόόr de 2e termijn

Bezit u een pand in dit gebied, en heeft u geen uitnodiging ontvangen voor de BIZ-stemming? Neem dan contact op via de contactpersoon onderaan deze pagina

Contact

Marjon Zorge, projectleider
14 023
mzorge@haarlem.nl