Een koele oase tegen uw gevel

Een geveltuintje in het centrum van Haarlem

De temperatuur loopt komende week weer flink op. Tijd voor groen dus, want planten, bomen en bloemen houden het hoofd en huis koel. Geen groen in de buurt? Geen nood, want u legt het heel eenvoudig zelf aan.

Een lommerrijke omgeving is in de stad niet altijd voorhanden, dus we moeten creatief zijn. Door bijvoorbeeld een parkeerplek te vervangen door een plantenbak of door heel eenvoudig een eigen geveltuintje aan het leggen.
Geveltuintjes zijn smalle groenstroken tegen, u raadt het al: de gevel, direct aan de straatkant. Ze zijn eenvoudig en goedkoop zelf aan te leggen: haal een rij stoeptegels weg voor de gevel, stort er tuinaarde, plant de plantjes en klaar is de groene oase tegen uw gevel.
 

We hebben wel een paar spelregels opgesteld om het voor iedereen leuk te houden: 

Algemene spelregels

 • Het geveltuintje moet direct aan de woning grenzen en mag in principe niet breder zijn dan één stoeptegel (als de omgeving het toelaat, kan er soms een uitzondering gemaakt worden).
 • Er moet genoeg ruimte overblijven voor andere gebruikers van de stoep
 • De grond blijft eigendom van de gemeente
 • Als bewoner bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het tuintje en zorgt u ervoor dat andere bewoners geen overlast ondervinden

Afmetingen

 • De geveltuin mag maximaal 60 centimeter breed zijn en heeft maximaal de gevellengte van de woning of het gebouw
 • U mag maximaal 30 cm diep graven. Bij schade aan kabels en leidingen wordt de veroorzaker aansprakelijk gesteld
 • Het trottoir moet breed genoeg zijn; de doorgang moet na aanleg van de geveltuin minimaal 1,5 meter blijven, ook als er paaltjes en bomen zijn
 • Een geveltuintje is een tuintje dat direct grenst aan de gevel van het huis

Veiligheid

 • Het is verplicht de geveltuin aan te leggen met een opstaand randje (kantopsluiting) van de tegels of klinkers die uit de bestrating zijn weggenomen, of met een andere lage kantopsluiting die maximaal 30 cm hoog is. De opstaande rand voorkomt verzakking van de stoeptegels
 • Begroeiing mag geen overlast en veiligheidsrisico’s voor voorbijgangers, spelende kinderen, mindervaliden en/of buren veroorzaken
 • Openbare verlichting en toebehoren, zoals elektriciteitskastjes, moeten zichtbaar en bereikbaar blijven. Gemeente en nutsbedrijven hebben altijd vrije toegang tot de kabels en leidingen onder de geveltuin. Voor eventuele schade aan de geveltuin kan de gemeente niet verantwoordelijk worden gesteld
 • Bomen op openbare grond moeten goed toegankelijk blijven om eventueel gesnoeid of gekapt te worden
 • Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan

Hou ook rekening met: 

 • Geveltuinen mogen in elke straat worden aangelegd, maar niet in winkelstraten, bij terrassen of andere uitstallingen
 • Stoeptegels moet u bewaren, zodat de bestrating in oorspronkelijke staat kan worden hersteld. Asfalt mag niet worden opengebroken voor de aanleg  van een geveltuin
 • Bomen, breed groeiende struiken en vijvers zijn niet toegestaan. Deze kunnen schade toebrengen aan gebouwen, kabels en leidingen
 • Als de bewoner van het huis met het geveltuintje verhuist, neemt de nieuwe bewoner de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het geveltuintje over. Of de straat moet door de vertrekkende bewoner in oorspronkelijke staat worden hersteld.
 • De geveltuin moet als tuintje worden gebruikt. Het mag dus geen opslagplaats worden van fietsen, tegels, en dergelijke

De gemeente kan bij verwaarlozing of het niet voldoen aan de spelregels met een bestuursdwang eisen dat de situatie weer in oude staat wordt teruggebracht.

Ideeën voor geveltuin nodig?

Iedere woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur zijn de hoveniers van NME beschikbaar om te helpen. Aan het inloopspreekuur zijn geen kosten verbonden. Aanbellen bij NME in het witte gebouw, Kleverlaan 9, Haarlem. U kunt NME ook mailen voor meer informatie: nmeactiviteiten@haarlem.nl.

 

Geveltuin aan de Hagastraat
Geveltuin, foto door Marisa Beretta