€ 2,5 miljoen voor energierekeningen sportverenigingen, buurthuizen en culturele instellingen

Foto door Marisa Beretta
Foto door Marisa Beretta

De hoge energielasten hebben grote gevolgen voor onze samenleving. Ook sportverenigingen, buurthuizen en culturele instellingen hebben daar last van. Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem heeft besloten om deze maatschappelijke instellingen te compenseren voor de hoge energieprijzen.

Instellingen en verenigingen in onze stad maken zich zorgen over de stijgende energierekening en de effecten daarvan op club en leden. Sommige verenigingen moeten nu al de eindjes aan elkaar knopen, voorzien in 2023 problemen of hebben na de coronaperiode weinig reserves die zij kunnen gebruiken.

Subsidieregeling

Het rijk heeft via de najaarsnota aanvullend geld beschikbaar gesteld aan gemeenten door de sterk gestegen energieprijzen. In Haarlem komt dit bedrag op 2,5 miljoen. Het college wil die instellingen helpen waar de nood het hoogst is. Daarom zijn enkele voorwaarden opgesteld waaronder het geld aan onze maatschappelijke partners beschikbaar wordt gesteld als hulp bij de stijgende energieprijzen. Dit gebeurt in de vorm van een subsidieregeling. De uitwerking van de subsidieregeling volgt op korte termijn.