€ 3 miljoen voor snellere woningbouw in Ontwikkelzone Zijlweg-West

Zuidwest - Nova College, luchtfoto, Milo Dinkelaar
Foto door Milo Dinkelaar

Donderdag 15 december maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties bekend dat we als gemeente € 3 miljoen van het Rijk krijgen, zodat we grotere stappen kunnen maken in de ontwikkeling van Zijlweg-West.

De buurt rondom Zijlweg-West is al jaren in verandering. In 2020 maakten we een Ontwikkelvisie om ervoor te zorgen dat het gebied over een aantal jaar beter is dan nu. Naast het bouwen van woningen, willen we werken aan de fietsverbindingen, zorgen voor meer groen en werkgelegenheid in de buurt. De bewoners en ondernemers uit de buurt werkten ook mee aan de visie voor de buurt.

Een buurt voor iedereen

De meeste woningen komen in de Spoorwegstraat en Korte Verspronckweg. Als gemeente vinden we het belangrijk dat er in Zijlweg-West, passende woningen, voor verschillende groepen zijn. Zo bestaat bijvoorbeeld meer dan de helft van de woningen uit sociale woningbouw.

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Floor Roduner: “Met deze bijdrage kunnen we sneller aan de slag met het verbeteren van de wijk en ontwikkelen van nieuwe woningen in het gebied rond de Zijlweg. We willen hier in totaal 617 woningen en ook voorzieningen bouwen. Meer dan de helft van de woningen wordt sociale woningbouw. Dit is opnieuw mooi nieuws voor Haarlem. Ontwikkelzone Zijlweg-West is de vierde zone waarvoor we een subsidie krijgen van het Rijk.”

Verder bouwen

Hoewel de omgeving al enige tijd verandert, is de ontwikkeling van Zijlweg-West in de beginfase. In 2023 bouwen we verder op de visie en starten we met het maken van een Beeldkwaliteitsplan voor de voor de Zijlweg, Randweg en Spoorzone. In dit plan beschrijven we onder andere hoe het uiterlijk van de bouw en de omgeving eruit moet komen te zien.

Ook onderzoeken we het groen-blauwraamwerk. In dit raamwerk staan alle natuurterreinen, bossen, parken, waterlijnen, polders en andere ‘groene’ en ‘blauwe’ gebieden in de omgeving. Daarnaast kijken we hoe we het fiets- en wandelnetwerk kunnen verbeteren.

Woningbouwimpuls

Met de regeling voor de Woningbouwimpuls heeft het kabinet in 2019 € 1 miljard beschikbaar gesteld om bij te dragen aan het inlopen van het landelijke woningtekort en het versnellen van de bouwproductie, vooral voor starters en mensen met een laag of middeninkomen. Het geld wordt in delen beschikbaar gesteld. Eerder ontvingen we al bijdragen voor de ontwikkelzones Zuidwest, Europaweg en Oostpoort.