Extra opvanglocaties voor vluchtelingen

Kerk op de Grote Markt in Haarlem

In Haarlem worden nog drie opvanglocaties klaargemaakt om Oekraïense vluchtelingen tijdelijk op te vangen. De locaties bevinden zich in Haarlem Noord, Zuidwest en Oost. Met deze extra tijdelijke plekken wordt het aantal vluchtelingen dat in Haarlem kan worden opgevangen met maximaal 309 vergroot*.

Het gaat om de volgende locaties:

Sonnebornterrein

De gemeente mag het braakliggende Sonnebornterrein aan de Spaarndamseweg in Haarlem Noord gebruiken om een paviljoen te plaatsen. Dit is een soort grote stevige tent met harde muren. In het paviljoen is plek voor 64 tijdelijke opvangplekken met gedeelde keuken en gedeeld sanitair. De gemeente verwacht dat paviljoen deze zomer in gebruik wordt genomen en zal hier maximaal 12 maanden staan.

Kantoorpand Meesterlottelaan

In Haarlem Zuidwest huurt de gemeente aan de Meesterlottelaan een leegstaand kantoorpand voor de tijdelijke opvang van ongeveer 125 vluchtelingen uit Oekraïne. Het pand wordt verbouwd om het voor de opvang geschikt te maken. De vluchtelingen zullen worden begeleid door een locatiemanager. Naar verwachting kunnen in november de eerste mensen in het kantoorpand worden opgevangen.

Woonunits aan de Laan van Decima

De gemeente onderzoekt of het mogelijk is om op korte termijn tijdelijk woonunits te plaatsen aan de Laan van Decima bij station Spaarnwoude. De units bieden opvangplek aan ongeveer 120 personen. De braakliggende terreinen aan de Laan van Decima maken onderdeel uit van de ontwikkelzone Oostpoort. In de huidige situatie is wonen op deze plek niet zonder meer mogelijk. Onderzoek moet uitwijzen onder welke voorwaarden het mogelijk is om hier een tijdelijke opvangplek te plaatsen en of er op deze locatie asielzoekers en/of statushouders opgevangen zouden kunnen worden.

Wanneer de situatie in Oekraïne verandert of er minder opvangplekken voor Oekraïners nodig zijn, kan de locatie aan de Meesterlottelaan worden ingezet om tijdelijk andere mensen te huisvesten zoals statushouders, asielzoekers of studenten.

*Dit bericht is aangepast op 8 juli 2022. De opvanglocaties zijn niet alleen voor Oekraïense vluchtelingen, het gaat ook om andere vluchtelingen.