Geplande parkeeronderzoeken gaan niet door

Keizer Karelstraat - Slachthuisbuurt
Keizer Karelstraat - Slachthuisbuurt

Te veel geparkeerde auto’s op straat maakt een wijk onoverzichtelijk en onveilig. Daarom onderzoeken we in een aantal wijken of bewoners betaald parkeren willen invoeren. In het nieuwe coalitieakkoord zijn regels opgesteld over parkeerdruk. Eerder geplande onderzoeken zijn daardoor niet meer nodig.

Wat zijn regels

Parkeerdruk is het % van de parkeercapaciteit dat bezet is. Het nieuwe gemeentebestuur wil in wijken waar de parkeerdruk 85% of hoger is betaald parkeren in voeren. Zo ontstaat meer ruimte voor groen, fietsparkeren en buiten spelen.

Om welke wijken gaat het?

Zuiderhout, Slachthuisbuurt, Santpoortplein en Bosch en Vaart. Deze wijken hadden zelf een onderzoek aangevraagd. Omdat hier de parkeerdruk boven de 85% is wordt hier betaald parkeren ingevoerd. Dit plan wordt eind 2022/begin 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd. Verwacht wordt dat het betaald parkeren eind 2023 wordt ingevoerd.