Goed nieuws voor Haarlemmers met schulden

Luchtfoto van de stad
Foto door Milo Dinkelaar

Het hebben van schulden en het afbetalen ervan veroorzaakt veel stress en onzekerheid. Er is een nieuw wetsvoorstel waarin de aflostijd van schulden wordt gehalveerd van 36 maanden naar 18 maanden. In Haarlem gaat die wijziging per 1 juli 2023 in.

Sinds 2012 zijn gemeenten verantwoordelijk voor schuldhulpverlening. Als iemand schulden heeft, wordt er met de schuldeisers een afspraak gemaakt om de schuld af te lossen. Dit heet de minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (Msnp).

Als het niet lukt om tot zo’n afspraak te komen, kan er via de rechtbank een Wsnp-bewindvoerder aangesteld worden. De bewindvoerder bepaalt welk bedrag er maandelijks afgelost moet worden: de wettelijke schuldsanering (Wsnp). Dat maandelijkse bedrag is afhankelijk van het inkomen. Nu wordt, na een periode van 3 jaar aflossen, de resterende schuld kwijtgescholden.

Met ingang van 1 juli 2023 wordt deze periode teruggebracht naar 1,5 jaar. Wethouder Diana van Loenen (Schulddienstverlening): “Ik ben blij dat er landelijk is besloten de aflossingstermijn te halveren. Hiermee hebben we een extra middel in handen om inwoners sneller uit de schulden te helpen.”

Hulp bij geldzorgen

Hebt u zorgen om geld? Kijk dan op onze pagina hulp bij geldzorgen of onze pagina over de HaarlemPas, om te zien of u recht hebt op deze handige pas. Met de HaarlemPas vraagt u gemakkelijk vergoedingen, toeslagen en bijzondere bijstand aan. Ook krijgt u onder andere korting op sporten, winkels en musea.

Ruim 10.000 Haarlemmers maken er al gebruik van, maar nu heeft een nog grotere groep er recht op. Vorig jaar is namelijk besloten dat met ingang van 1 januari 2023, inwoners die tot 130 % van het sociaal minimum verdienen, ook recht hebben op de pas en de minimaregelingen.