Groot onderhoud aan de Verfroller

Haarlemse Verfrollerbrug
De Lange- of Verfrollerbrug

De Langebrug, beter bekend als de Verfroller, krijgt groot onderhoud in maart en april. De rijbaan blijft het grootste deel van de tijd open.

De werkzaamheden vinden vooral overdag plaats. Op 27 en 28 maart en 4 en 5 april 2023 wordt ook ’s nachts gewerkt. Dan is de brug dicht voor al het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid.

Geen doorvaart

Vanaf vrijdag 17 maart 16:30 uur tot en met vrijdag 7 april om 17:00 uur kan de brug niet open voor boten. Boten die onder de brug door passen, kunnen wel doorvaren. 

Werkzaamheden

De bediening van de brug wordt vernieuwd, zodat de brug in de toekomst op afstand kan worden bediend. De brug krijgt ook een nieuwe onderhoudstrap en hij wordt grondig schoongemaakt. Daarna wordt getest of alles goed werkt.

Monumentale bruggen

De Langebrug is 1 van de bruggen over het Spaarne waaraan groot onderhoud wordt uitgevoerd. De Melkbrug, Gravestenenbrug, Prinsenburg, Langebrug en de meeste andere bruggen hebben een bijzonder karakter en zijn van monumentale waarde. Met het groot onderhoud en vernieuwing zorgen we ervoor dat de bruggen veilig en betrouwbaar blijven.