Groot onderhoud Baljuwslaan

Bijgewerkt tot en met 3 oktober 2022
Status: Voorbereiding

Het asfalt van de Baljuwslaan is aan vervanging toe en daarom gaan we groot onderhoud uitvoeren.

Entree Baljuwslaan

Wat u moet weten

  • We gaan het asfalt vervangen door gebakken straatstenen
  • De Baljuwslaan wordt een 30km zone met een breder voetpad
  • We vervangen de rioolaansluitingen op huizen en de hemelwater(regen)-riolering
  • We houden rekening met het klimaat zodat hevige regen niet leidt tot wateroverlast in woningen
  • De grote boom tegenover nr. 17 krijgt een betere groeiplaats: we vervangen de grond rond de wortels door bomengrond
  • De boom achter Prinsenbolwerk 6 gaan we vervangen; deze boom is in slechte conditie

Planning

Planning

September 2022

Todo
Todo

opdrachtverlening aan aannemer

Todo
Todo

voorbereiden van de uitvoering

Januari 2023

Todo
Todo

start uitvoering

April 2023

Todo
Todo

oplevering

Contact

Remco Clemens, procesmanager
14 023
projecten@haarlem.nl