Groot onderhoud westelijk deel Meerwijk

Bijgewerkt tot en met 9 augustus 2022
Status: Ontwerp

Meerwijk is toe aan groot onderhoud. Veel wegen en stoepen zijn verzakt. Ook de riolering moet vernieuwd worden. En we gaan het openbaar groen en de speelplekken verbeteren.

Schalkwijk - Baden Powellstraat

Wat u moet weten

 • Het project onderhoud Meerwijk wordt ook wel Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte in Meerwijk (IVORIM) genoemd
 • De aanpak van de openbare ruimte in Meerwijk is een te groot project om in 1 keer te ontwerpen en realiseren. Daarom ontwerpen we in 2 fases de nieuwe openbare ruimte. Fase A loopt nu, fase B start in 2023
 • Naast dit project loopt ook het project Warmtenet

Waarom we dit doen

Met de vernieuwing willen we Meerwijk voorbereiden op de toekomst. Er komen meer en heftigere buien en ook langere droge periodes. Daarom willen we regenwater in het groen opvangen en een gescheiden riool aanleggen. Om extreme warmte tegen te gaan willen we meer groen en water aanleggen en minder asfalt en tegels.

 • Geen wateroverlast in straten en tuinen
 • (Verkeers)veilige straten
 • Aantrekkelijke straten met verkoelend groen
 • Voldoende plekken voor spelen en ontmoeten

Wat zijn de plannen

 • Meer groen in de straat om regenwater op te vangen
 • Mooi groen voor de deur
 • Meer bomen die verkoeling geven
 • Overzichtelijke eenrichtingsstraten waar ook de hulp- en afvalophaaldiensten goed doorheen kunnen rijden
 • Parkeren in vakken aan 1 kant van de straat, dat is veilig en overzichtelijk
 • Meer parkeerplekken voor bewoners en bezoekers
 • Een ruime speel- en ontmoetingsplaats in iedere woonbuurt

Overleg met de buurt

De klankbordgroep bestaat uit bewoners en de wijkraad. De groep deelt ideeën met het project en stelt kritische vragen. U kunt zich nog steeds voor de klankbordgroep aanmelden via meerwijk@haarlem.nl onder vermelding van Klankbordgroep IVORIM.

Planning

Fase A

 • 2019: wensen bewoners verzamelen in de campagne ‘Wat is goed en wat kan beter?’
 • 2020: in gesprek met bewoners over een ontwerp openbare ruimte Meerwijk
 • Maart 2021: participatie op voorlopig ontwerp door middel van onder andere stemrondes, nieuwsbrief en klankbordgroep (zie ‘verslag participatie’)
 • juni 2021: behandeling in commissie beheer en vaststelling voorlopig ontwerp fase A. Mogelijkheid om in te spreken in commissievergadering
 • juni 2021: voorlopig ontwerp ter inzage. Mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze
 • Februari 2022: publicatie definitief ontwerp. Er zijn 101 parkeerplaatsen toegevoegd aan het voorlopige ontwerp
 • Besluitvorming rond project IVORIM fase A wordt opnieuw gepland.

Fase B

 • 2023: masterplan wordt uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp
 • 2023: meedenken over de invulling van uw buurt
 • 2024: definitief ontwerp gereed
 • 2025: start uitvoering fase B
 • 2028: uitvoering fase B gereed

Contact