Haarlemmers in de bijstand mogen € 1.800 aan giften ontvangen

Haarlem van boven
Foto door Milo Dinkelaar

Mensen in de bijstand mogen voortaan tot € 1.800 per jaar aan giften ontvangen. Dit was € 1.200. Het college van B&W heeft dit in mei 2023 besloten. Met die verhoging bieden we inwoners meer ruimte om Haarlemmers die leven van een bijstandsuitkering met giften te ondersteunen.

Haarlemmers in de bijstand hoeven giften onder de € 1.800 per jaar niet langer te melden aan de gemeente. Bij hogere giften kan worden gekeken of dit kan. Mensen met een bijstandsuitkering moeten giften boven de € 1.800 melden bij hun klantmanager. Er wordt dan op basis van persoonlijke omstandigheden gekeken of een hogere gift passend is. Hierbij wordt rekening gehouden met zaken als medische beperkingen, de financiële situatie en de aanwezigheid van kinderen. 

Verhoging gaat direct in

De verhoging tot € 1.800 geldt per kalenderjaar en gaat voor 2023 direct in. Het is daardoor mogelijk dat in de eerste maanden van dit jaar al inwoners zijn gekort op hun uitkering op basis van het oude beleid omdat ze giften boven de € 1.200 hebben ontvangen. Mocht dit zijn gebeurd, dan worden deze besluiten opnieuw bekeken. 

Meer lucht in lastige tijden

Wethouder Diana van Loenen (Werk en Inkomen): “We zien dat veel mensen door de stijgende kosten van energie en boodschappen moeite hebben om rond te komen. Met het verhogen van het bedrag naar € 1.800 geven we meer ruimte aan familieleden en vrienden om deze Haarlemmers te helpen. Zo bieden we ze wat meer lucht in deze lastige tijden.”