Herinrichting Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat

Bijgewerkt tot en met 13 september 2023
Status: Ontwerp

We nemen maatregelen om de verkeersdrukte in de Vijfhoek te verminderen, zoals de herinrichting van de Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizersstraat.

Botermarkt in het centrum

Wat u moet weten

  • De Barrevoetestraat en Keizerstraat worden ingericht als fietsstraat. De parkeervakken gaan weg waardoor er meer ruimte komt om te fietsen, lopen, voor groen en voor het laden en lossen
  • Op de Botermarkt zijn de parkeervakken vervangen door laad- en losplaatsen. De parkeervakken voor gehandicaptenparkeren op kenteken zijn behouden. De overige ruimte is stoep geworden
  • Tijdens de herinrichting van de Keizerstraat, Barrevoetestraat en Botermarkt (tot en met november 2023) kunt u verkeershinder ervaren
  • Er komen groenvakken, groenslingers en geveltuinen

Waarom we dit doen

  • In 2018 is op initiatief van de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen een wijkverkeersonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gekomen dat de verkeershinder met name komt door het aantal parkeerders en de grootte van voertuigen in de nauwe straten van de Vijfhoek
  • We willen de leefbaarheid van de autoluwe straten verbeteren door meer ruimte te geven aan groen, fietsers en voetgangers

Planning

Tijdlijn

mei - juni 2022

Voltooid
Voltooid

aanbesteding aannemer

november 2022 - november 2023

Actief
Actief

gefaseerde herinrichting van het gebied

Contact

Martijs Hoefakker, procesmanager
14 023
antwoord@haarlem.nl