Herinrichting Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat

Bijgewerkt tot en met 2 augustus 2022
Status: Ontwerp

We nemen maatregelen om de verkeersdrukte in de Vijfhoek te verminderen zoals de herinrichting van de Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizersstraat.

Botermarkt in het centrum

Wat u moet weten

  • De Barrevoetestraat en Keizerstraat worden ingericht als fietsstraat. De parkeervakken gaan weg waardoor er meer ruimte komt om te lopen, voor groen en voor het laden en lossen
  • Op de Botermarkt worden de parkeervakken vervangen door laad- en losplaatsen. De parkeervakken voor gehandicaptenparkeren op kenteken blijven behouden. De overige ruimte die vrijkomt, wordt trottoir
  • Tijdens de herinrichting van de Keizerstraat, Barrevoetestraat en Botermarkt (vanaf oktober 2022) kunt u verkeershinder ervaren
  • Er komen groenvakken, groenslingers en geveltuinen. Woont u in de Barrevoetestraat en Keizerstraat, dan kunt u zich melden voor het aanleggen van een geveltuin. Stuur een mail naar projecten@haarlem.nl Voor de groenslingers benaderen wij eigenaren direct

Waarom we dit doen

  • In 2018 is op initiatief van de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen een wijkverkeersonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gekomen dat de verkeershinder met name komt door het aantal parkeerders en de grootte van voertuigen in de nauwe straten van de Vijfhoek
  • We willen de leefbaarheid van de autoluwe straten verbeteren door meer ruimte te geven aan groen, fietsers en voetgangers

Planning

Tijdlijn

Voltooid

Mei - juni 2022

Voltooid

Aanbesteding aannemer

Oktober 2022 - maart 2023

Gefaseerde herinrichting van het gebied

Contact

Martijs Hoefakker, procesmanager
14 023
antwoord@haarlem.nl