Herinrichting bushaltes Rustenburgerlaan

Bijgewerkt tot en met 31 augustus 2022
Status: Uitvoering

We gaan de bushaltes aan de Rustenburgerlaan en de directe omgeving van de haltes opnieuw inrichten.

Bushalte op de Rustenburgerlaan

Wat u moet weten

 • Beide bushaltes zijn nu te klein om 2 bussen tegelijkertijd te laten stoppen bij de halte.
  Hierdoor ontstaan regelmatig opstoppingen op de rijbaan vanwege wachtende bussen voor de halte. Daarnaast kruisen de bussen op weg naar de halte de fietsstrook
 • De nieuwe haltes zijn groter zodat er 2 bussen achter elkaar kunnen staan. Voor de fietsers komen er vrij liggende fietspaden om de haltes heen. De noordelijke halte (kant van het Rozenprieel) verplaatsen we hiervoor richting huisnummer 47-49. De zuidelijke halte (kant Welgelegen) blijft op de bestaande plek
 • Om de nieuwe haltes te realiseren hebben we, voor het broedseizoen, 5 bomen weggehaald. Voor de gekapte bomen komen er 6 terug
 • Ook verdwijnen er 9 parkeerplaatsen
 • In de directe omgeving van de haltes breidt de fietsparkeercapaciteit uit van 63 naar 172 plekken
 • In het ontwerp staat 170 m2 meer groen dan de huidige situatie
 • We houden rekening met de planning van de werkzaamheden aan het Houtplein. Zo voeren we de herinrichting van de bushaltes uit in de periode waarin er voor het Houtplein al busomleidingen zijn ingesteld en het dus wat betreft busverkeer al rustiger is op de Rustenburgerlaan
 • Om de herinrichting mogelijk te maken is het nodig om te schuiven met de boven- en ondergrondse inzamel- en afvalcontainers. De 2 restafvalcontainers tussen de Esschilderstraat en de Weverstraat worden verwijderd.
 • De bovengrondse textielcontainer bij de Esschilderstraat wordt verplaatst naar de hoek met de Voorhelmstraat, waar nu ook al 6 ondergrondse containers staan. De container op de hoek van de H.J. Koenenstraat blijft hier staan

Planning

Planning

Augustus 2022

Actief
Actief

omleggen gasleidingen door Liander

September/oktober 2022

Todo
Todo

uitvoering werkzaamheden bushaltes

Contact

Remco Clemens, procesmanager
14023
projecten@haarlem.nl