Hoe we werken

Wil je meewerken aan een duurzaam, sociaal en toekomstbestendig Haarlem en Zandvoort? Als je bij ons werkt, beteken je echt iets voor de inwoners. We zijn maatschappelijk betrokken, flexibel en we geven je genoeg ruimte voor eigen ideeën en innovatie.

Divers en inclusief

We streven naar een werkklimaat waarbij iedereen welkom is, erbij hoort en zichzelf kan zijn. We waarderen de talenten en verschillen van onze medewerkers en willen de kracht hiervan juist benutten. Dat doen we onder andere door in gesprek te blijven over diversiteit en inclusie met onze medewerkers en interne en externe ambassadeurs. We zijn aangesloten bij het landelijk netwerk Diversiteit in bedrijf en hebben het Charter Diversiteit ondertekend.

Groen en klimaatbestendig

We werken hard aan een groene en klimaatbestendige stad. Daarom nemen wij als gemeente stappen om onze CO2-voetafdruk te verminderen. Vanaf 2018 zijn we aangesloten bij de CO2-prestatieladder. Als onderdeel van deze deelname hebben wij vanaf 2018 onze eigen uitstoot in kaart gebracht. De doelstelling is om 35% minder CO2 uit te stoten in 2025 ten opzichte van 2018. Onze verdere ambities omschreven we op Haarlem doet duurzaam.