Meer flitsbezorgers?

Flitsbezorger in Haarlemse straat

Vanaf 17 augustus tot en met 27 september 2022 kunt u inspraak leveren op de criteria bij het verlenen van vergunningen voor nieuwe flitsbezorgers.

Sinds een jaar zijn er flitsbezorgers gevestigd in Haarlem. Aan de ene kant zijn er Haarlemmers die gebruik maken van de diensten van dit nieuwe concept, maar aan de andere kant leveren de flitsbezorgers ook vormen van overlast op.

Gemeente Haarlem vindt het belangrijk dat als ze nieuwe vergunningen aan flitsbezorgers afgeeft, dit goed is afgewogen. Daarom moeten er duidelijke toetsingscriteria worden vastgesteld. We willen de mogelijke overlast van de aanwezigheid van de flitsbezorgers zoveel mogelijk voorkomen.

Zo gaan we dat doen

We hebben op basis van onder andere binnengekomen klachten en signalen van inwoners ontwerp-toetsingscriteria opgesteld. Op deze toetsingscriteria kunt u nu uw reactie geven.

Van 17 augustus tot en met 27 september 2022 kunt u reageren. U kunt dan de ontwerp-toetsingscriteria zien en een reactie geven. U kunt uw reactie sturen naar planologie@haarlem.nl. Of naar de gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 RS Haarlem, t.a.v. de heer J.C. de Jong.

Vaststelling door college

We leggen deze criteria ook voor aan de verschillende wijkraden, stakeholders en flitsbezorgers. Binnengekomen reacties leiden mogelijk tot aanpassing van de criteria. We bespreken deze ontwerp-criteria en reacties hierop met de commissie Ontwikkeling en krijgt de commissie de gelegenheid om te reageren. Vaststelling van de criteria gebeurt vervolgens door het college.

Een deel van de criteria zijn randvoorwaarden en wettelijk afdwingbaar, bijvoorbeeld via het bestemmingsplan of de APV. Andere criteria zijn meer eisen en wensen en daardoor minder ‘hard’. Als het om deze criteria gaat, zullen we afspraken maken met de flitsbezorgers.

De definitieve criteria worden gebruikt bij de beoordeling van aanvragen voor het vestigen van nieuwe flitsbezorgers. Maar ze vormen ook een kader waaraan de bestaande flitsbezorgers worden getoetst.