Meer groen voor vernieuwd Meerwijk

Schalkwijk - Meerwijk, luchtfoto door Milo Dinkelaar
Meerwijk. Foto door Milo Dinkelaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitieve ontwerp voor het vernieuwen van het eerste deel (Fase A) van de openbare ruimte in Meerwijk vastgesteld. Vanwege zorgen van bewoners zijn 101 parkeerplaatsen toegevoegd ten opzichte van het voorlopig ontwerp. De gemeente komt hiermee zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van bewoners, met behoud van de belangrijkste uitgangspunten om Meerwijk niet alleen te vernieuwen, maar meteen te voorzien van meer bomen en planten en beter aan te passen aan ons veranderende klimaat.

Meerwijk is toe aan groot onderhoud. Veel wegen en stoepen zijn verzakt. Ook de riolering moet vernieuwd worden. Dit biedt een kans om meteen het openbaar groen en de speelplekken te verbeteren. Met de vernieuwing wil de gemeente Meerwijk ook voorbereiden op de toekomst. Er komen meer en heftiger buien en ook langere droge periodes. Daarom is het nodig om regenwater in het groen op te vangen en een gescheiden riool aan te leggen. Om extreme warmte tegen te gaan helpt het om meer groen en water aan te leggen en minder asfalt of tegels.

Enthousiasme en zorgen

De gemeente heeft afgelopen jaren met veel bewoners van Meerwijk gesproken en hun wensen voor de wijk zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp. De inspanningen moeten zorgen voor een gezonde, groene, verkeersveilige wijk die bestand is tegen heftige regenbuien. In het ontwerp is ruimte voor verkoelend groen en voldoende plekken in de wijk voor spelen en ontmoeten. Hier is veel enthousiasme voor in de wijk, maar er leven ook zorgen: vooral op het gebied van parkeren.
De gemeente heeft hiernaar geluisterd en extra parkeerplaatsen toegevoegd. Deze oplossing is recent getoetst met een extra zorgvuldigheidstoets.

Afscheid van parkeren op de stoep

In het opgeknapte Meerwijk nemen we afscheid van parkeren op de stoep en maken we volwaardige parkeerplekken in de wijk. Dat biedt meer ruimte voor voetgangers, spelende kinderen en meer groen. Niet iedereen zal in de nieuwe situatie altijd direct voor de eigen deur kunnen parkeren, maar uit de recent uitgevoerde zorgvuldigheidstoets blijkt dat er, zeker vergeleken met andere wijken in de stad, voldoende parkeerplaatsen zijn. Hierbij is ook rekening gehouden met bezoekers en leaserijders. Er zijn 727 in de wijk geregistreerde auto’s. Het totaal aantal parkeerplaatsen in het gebied komt uit op 790. Daarnaast zijn er nog 292 garageboxen in de wijk.

Overlast voorkomen

Vanwege zorgen over verwachte overlast van verkeer en lichtmasten die te dicht tegen de woningen aan waren ingetekend is in het definitieve ontwerp tenslotte ook nog een wijziging in de weginrichting voor de P. van der Steurstraat, Rousseaustraat en de Rudolf Steinerstraat doorgevoerd. Afgelopen periode werd door bewoners naast de fysieke verbeteringen aandacht gevraagd voor extra veiligheids- en onderhoudsinspanningen in de wijk. Hiervoor komt zowel tijdens als na de uitvoering extra aandacht.

Duurzame Warmte

Omdat de straten toch opengaan, legt de gemeente meteen voorzieningen aan voor duurzame warmte in de wijk. In het komende half jaar wordt er een warmteoplossing uitgewerkt, waarbij de warmte niet zoals eerder gedacht wordt geleverd door restwarmte van een datacenter, maar met behulp van warmte-koudeopslag bronnen in de wijk. Omdat dit een flexibeler oplossing is gebleken, kan er waarschijnlijk sneller gestart worden met het aansluiten van 5200 huurwoningen, terwijl kosten en comfort voor bewoners gelijk blijven. De planning is er op gericht om aan het eind van 2022 voor deze variant een besluit te kunnen te nemen.

Planning

Het definitieve ontwerp vernieuwing openbare ruimte Meerwijk Fase A wordt in de raadscommissie van 6 oktober 2022 besproken. Uiteindelijk zal de gemeenteraad een besluit nemen op 12 oktober 2022.

Het is de bedoeling dat de uitvoering start in 2023. In Fase B komt de rest van Meerwijk aan de beurt.

Zie ook

Groot onderhoud westelijk deel Meerwijk