Nieuw college van B en W geïnstalleerd

Nieuw college van burgemeester en wethouders 2022
Floor Roduner, Diana van Loenen, Jos Wienen, Bas van Leeuwen, Eva de Raadt en Robbert Berkhout

Tijdens de raadsvergadering van 30 juni is het nieuwe college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd in Haarlem. Het college staat de komende vier jaar aan de lat om de afspraken uit het eerder gepresenteerde coalitieakkoord Actie! Aan de slag voor een sociale, leefbare en groene stad uit te voeren. Het coalitieakkoord is opgesteld door PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij.

Belangrijke thema’s voor het college zijn wonen, energie en klimaat. Ook heeft de nieuwe wethoudersploeg plannen voor Haarlem als sociale stad, voor onderwijs, cultuur, economie en veiligheid. Het kersverse college is dankbaar voor het vertrouwen, kijkt uit naar de samenwerking met de stad en is klaar om aan de slag te gaan.

Het nieuwe college bestaat uit:

Burgemeester Jos Wienen

Openbare orde & veiligheid, handhaving, communicatie, horecabeleid & evenementenbeleid, burgerzaken, juridische zaken, havendienst, bestuurlijke samenwerking.

Floor Roduner (PvdA)

Financiën, ruimtelijke ordening, grondbeleid & wonen, monumenten, wijkplatforms.

Diana van Loenen (PvdA)

Werk & inkomen, minima & schulden, zorg, welzijn & volksgezondheid, cultuur.

Robbert Berkhout (GroenLinks)

Klimaat & energie, vergroenen & openbare ruimte, economie, project invoeren gereguleerd parkeren, dierenwelzijn.

Bas van Leeuwen (D66)

Onderwijs, jeugd, mobiliteit & parkeerbeleid, versterken lokale democratie & participatie, project invoeren gereguleerd parkeren.

Eva de Raadt (CDA)

Sport, diversiteit & inclusie, bedrijfsvoering, dienstverlening & digitalisering, vastgoed.