Nieuwe afspraken over de Haarlemse binnenstad

Proosten na het ondertekenen van convenant binnenstad
Foto door Jurriaan Hoefsmit

Ondernemers en bewoners hebben samen met de gemeente nieuwe afspraken gemaakt over de binnenstad voor de komende jaren.

De afspraken staan in een convenant dat woensdag 1 februari door betrokken partijen is ondertekend. We willen ook in de toekomst een duurzame en vitale binnenstad blijven voor zowel inwoners, ondernemers als bezoekers.

Mooier en groener

Belangrijk onderdeel van de afspraken is het groener maken van ons centrum. We willen in het centrum belangrijke plekken als de Nieuwe Groenmarkt, de Bibliotheek en het Stationsplein mooier maken, maar ook minimaal 2 straten per jaar zichtbaar vergroenen.

Beter bereikbaar

Ook werken we aan het voorkomen van leegstand, betere en schonere bereikbaarheid en aan het herstel van historische winkelpuien. Met meer energiebesparende- en isolatiemaatregelen willen we ervoor zorgen dat het energieverbruik in de panden flink verlaagd wordt.

Ondernemers en bewoners

De afspraken gaan over de periode 2023-2027 en zijn getekend door de Centrum Management Groep (CMG), de Vereniging van Eigenaren Binnenstad, de BIZ, Ondernemersvereniging Haarlem, KHN Haarlem, MKB, Haarlem Marketing, de wijkraad en de culturele instellingen.

Namens de gemeente tekende wethouder Robbert Berkhout.