Nieuwe inrichting Jan Haringstraat

Bijgewerkt tot en met 9 mei 2023
Status: Uitvoering

De Jan Haringstraat is verouderd, daarom wordt deze straat opnieuw ingericht.

Huidige Jan Haringstraat

Wat u moet weten

  • De Jan Haringstraat wordt opnieuw ingericht: wegdek, stoepen, groen en parkeerplaatsen worden aangepakt. Er worden 11 bomen gekapt, daar planten we nieuwe bomen voor. Ook komen er 7 extra bomen in de straat
  • Het ontwerp is definitief vastgesteld. We hebben eerst een voorlopig ontwerp gemaakt, bewoners konden daarop reageren. Naar aanleiding van de reacties hebben we onder andere meer parkeerplaatsen toegevoegd en met een aanpassing ervoor gezorgd dat de bevoorrading van de supermarkt soepel kan verlopen
  • Tijdens het project maakt aannemer Van Gelder gebruik van de app Werk in uitvoering. In de gratis app plaatsen zij informatie over de detailplanning van het project met actuele omleidingen. Deze app is te vinden via werkinuitvoering.vangelder.com

Planning

Planning

Najaar 2022

Voltooid
Voltooid

voorbereiding uitvoering werkzaamheden

23 januari - 10 februari 2023

Todo
Todo

Start uitvoering vanaf hoek Stuyvesantstraat/plein tot aan kruising Sparenbergstraat

10 februari - 17 maart 2023

Todo
Todo

Werkzaamheden vanaf kruising Sparenbergstraat tot aan de kruising Veenbergstraat

20 maart - 7 april 2023

Todo
Todo

Werkzaamheden vanaf kruising Veenbergstraat tot aan de kruising Heussensstraat

10 april - 5 mei 2023

Todo
Todo

Werkzaamheden vanaf kruising Heussensstraat tot aan de kruising Van Dortstraat. Met de bereikbaarheid van de Het Hoenstraat wordt rekening gehouden

8 mei - 2 juni 2023

Todo
Todo

Werkzaamheden vanaf kruising Van Dortstraat tot aan de kruising Kleverlaan 

Zomer 2023

Einde werkzaamheden

Documenten

Contact

Jeroen Bakker, procesmanager
14 023
antwoord@haarlem.nl