Nieuwe inrichting Jan Haringstraat

Bijgewerkt tot en met 27 oktober 2022
Status: Voorbereiding

De Jan Haringstraat is verouderd, daarom gaan we deze straat opnieuw inrichten.

Huidige Jan Haringstraat

Wat u moet weten

  • De Jan Haringstraat wordt opnieuw ingericht: wegdek, stoepen, groen en parkeerplaatsen worden aangepakt
  • We hebben eerst een voorlopig ontwerp gemaakt, bewoners konden daarop reageren. Naar aanleiding van de reacties hebben we onder andere meer parkeerplaatsen toegevoegd en met een aanpassing ervoor gezorgd dat de bevoorrading van de supermarkt soepel kan verlopen
  • Het ontwerp is definitief vastgesteld
  • We bereiden nu de uitvoering voor

Planning

Planning

Najaar 2022

Actief
Actief

voorbereiding uitvoering werkzaamheden

Begin 2023

Todo
Todo

start werkzaamheden Jan Haringstraat

Documenten

Contact

Jeroen Bakker, procesmanager
14 023
antwoord@haarlem.nl