Nieuwe regels voor deelscooters

Deelscooters Go Sharing

Vanaf november 2020 vind je in Haarlem elektrische deelscooters. Deelmobiliteit is een ontwikkeling die de gemeente ondersteunt. Maar de overvloed aan scooters, die vaak ook hinderlijk geparkeerd staan, vraagt om regels. Bedrijven die deelscooters in Haarlem aanbieden hebben hiervoor binnenkort een vergunning nodig.

De vergunning maakt afspraken helder en daarmee het voorkomen van en het optreden tegen hinderlijk geparkeerde deelscooters beter mogelijk. Ook zorgt het voor een maximum aantal aanbieders (2) en een maximum aantal deelscooters (200) in de stad. Dit blijkt tot nog toe een aantal dat functioneel is ten opzichte van de behoefte en de beschikbare ruimte.

Delen van vervoersmiddelen

Haarlem wil een aantrekkelijke, gezonde en goed bereikbare stad blijven, terwijl de stad groeit. Het bereikbaar houden van de groeiende stad is een grote uitdaging. Oude oplossingen als het verbreden of toevoegen van wegen en parkeerplaatsen zijn niet meer voldoende. Het vraagt om een verandering waarbij voorrang wordt gegeven aan schone manieren van vervoer, die zo min mogelijk ruimte innemen. Deelmobiliteit speelt hierin een belangrijke rol.

Er bestaan behalve deelscooters meerdere vormen van deelmobiliteit. Dit wordt steeds populairder. Deze ontwikkeling wordt door de stad omarmt. Voor korte afstanden laten we de auto staan, gaan we lopen, pakken we de fiets of… een elektrische deelscooter. Het openbaar vervoer wordt steeds beter en schoner. Auto’s in bezit maken steeds meer ruimte voor elektrische auto’s die we met elkaar delen. En zo ontstaat meer ruimte op straat voor groen.

Voor het eind van dit jaar wordt nieuw beleid verwacht voor de andere vormen van deelmobiliteit.