Ontwikkeling gebied Sportweg (Orionzone-Planetenlaan)

Bijgewerkt tot en met 28 november 2022
Status: Ontwerp

De komende jaren gaan er dingen veranderen in het gebied rondom de Sportweg. Er komen nieuwe woningen, we onderzoeken of nieuwbouw voor zorginstelling Sint Jacob mogelijk is en of functies zoals de Dekamarkt en de bibliotheek op de juiste plek zitten of wellicht kunnen verplaatsen. Ook krijgt de openbare ruimte een nieuwe inrichting.

Plangebied Orionzone noord
Plangebied Orionzone noord. Foto door Milo Dinkelaar

Wat u moet weten

  • Er komen ongeveer 245 woningen bij, waarvan 50% sociale huur, 30% middeldure huur en 20% huur of koopwoningen in de vrije sector. Het uiteindelijke aantal woningen kan afwijken door nieuwe inzichten tijdens de planvorming. Pas als duidelijk is wat op welke plek in het gebied komt kan het aantal woningen definitief berekend.
  • We werken nu aan het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). In het SPvE staan de randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van de nieuwbouw en wordt een ambitie meegegeven voor het plangebied Sportweg. Onderdeel van het SPvE zijn een mobiliteits- en groenplan. We onderzoeken wat de behoefte is voor bijvoorbeeld parkeren of hoeveel openbaar groen gewenst is. Hierbij kijken we naar wat nodig is voor het gebied en wat aansluit bij de doelstellingen van de gemeente. Bekijk de YouTube video (link staat onderaan de pagina) voor meer uitleg over hoe een SPvE werkt
  • Als het concept SPvE klaar is start de inspraakperiode en worden reacties verzameld en waar mogelijk verwerkt. Iedereen krijgt dan de kans om te reageren

In gesprek met de buurt

  • Er is een klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers van wijkraden van de omliggende wijken, van sportverenigingen FC Haarlem Kennemerland, EDO en Sparks, van Het Schoter en van VvE Parksight
  • Om richting te geven aan de ontwikkeling werken we samen met Pré Wonen, St Jacob en Dreef Beheer aan een gebiedsconcept. Dit kun je zien als het verhaal van het gebied waarin de kernwaarden en spelregels voor de ontwikkeling staan. Wat we belangrijk vinden in het gebied, bijvoorbeeld dat er ruimte moet zijn voor ontmoeten of dat er genoeg plek moet zijn om vrij en veilig te spelen en bewegen. Dit concept wordt gemaakt op basis van gesprekken met de klankbordgroep Sportweg, uitkomsten van eerdere participatie voor de ontwikkelvisie Orionweg-Planetenlaan en gesprekken tijdens de bewonersbijeenkomst van 6 september 2022. Kernwaarden en spelregels uit het gebiedsconcept worden gebruikt bij het opstellen van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen

Waarom we dit doen

Haarlem is een mooie, eeuwenoude stad met een behoorlijke druk op de woningmarkt. De gemeenteraad heeft daarom 7 ontwikkelzones aangewezen, waarin onder andere plaats is voor extra woningbouw. In Haarlem Noord ligt de Orionzone.

Planning

Planning

Begin 2023

Todo
Todo

gebiedsconcept gereed

Midden 2023

Todo
Todo

inspraakperiode Stedenbouwkundig Programma van Eisen

Eind 2023 tot eind 2024

Todo
Todo

ontwerpfase (onder andere Stedenbouwkundig Plan (SP) en inrichtingsplan openbare ruimte). Dit ontwerp wordt getoetst aan het SPvE

Eind 2024

Todo
Todo

start voorbereiding bouwwerkzaamheden

2025 tot 2027

Todo
Todo

bouwperiode

Contact

John Pierik, procesmanager
14023
antwoord@haarlem.nl