Ontwikkeling gebied Sportweg (Orionzone-Planetenlaan)

Bijgewerkt tot en met 27 juli 2022
Status: Ontwerp

In de Orionzone in Haarlem Noord wordt het gebied rond de Sportweg ontwikkeld.

Plangebied Orionzone noord
Plangebied Orionzone noord. Foto door Milo Dinkelaar

Wat u moet weten

  • In 2020 is door de gemeenteraad de ontwikkelvisie Orionweg - Planetenlaan vastgesteld
  • Een volgende stap is de ontwikkeling van het gebied rond de Sportweg en de kop van de Planetenlaan. Daarvoor heeft de gemeenteraad eind 2021 een startbesluit genomen
  • Op dit moment wordt gewerkt aan de opstelling van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor het plangebied Sportweg
  • Ook wordt de verplaatsing van St Jacob en de Dekamarkt naar het plangebied onderzocht
  • Als het concept SPvE klaar is, gaat het de inspraakperiode in en worden reacties vanuit de buurt en andere belanghebbenden verzameld en waar mogelijk verwerkt
  • Als het SPvE is vastgesteld wordt het plan verder uitgewerkt door (nog te bepalen) marktpartijen

Inspraak

  • Er is een klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers van wijkraden van de omliggende wijken van de aangrenzende sportverenigingen: Het Schoter en VvE Parksight
  • Er wordt een bewonersbijeenkomst georganiseerd om omwonenden te informeren. Als het zo ver is ontvangen de bewoners een uitnodigingsbrief

Waarom we dit doen

Haarlem is een mooie, eeuwenoude stad met een behoorlijke druk op de woningmarkt. De gemeenteraad heeft daarom 7 ontwikkelzones aangewezen, waarin onder andere plaats is voor extra woningbouw. In Haarlem Noord ligt de Orionzone.

Planning

Planning

Midden 2023

Todo
Todo

inspraakperiode Stedenbouwkundig Programma van Eisen inclusief mobiliteits- en groenplan

Eind 2023 tot eind 2024

Todo
Todo

ontwerpfase (onder andere Stedenbouwkundig Plan (SP) en inrichtingsplan openbare ruimte). Dit ontwerp wordt getoetst aan het SPvE

Eind 2024

Todo
Todo

start voorbereiding bouwwerkzaamheden

2025 tot 2027

Todo
Todo

bouwperiode

Contact

Willem Sulsters, procesmanager
14023
antwoord@haarlem.nl