Opvang asielzoekers in Beijneshal verlengd

Centrum Beijneshal

Haarlem stelt de Beijneshal langer beschikbaar voor de tijdelijke opvang van asielzoekers afkomstig uit het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit heeft burgemeester Jos Wienen donderdag bekend gemaakt. De sporthal werd eerder aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aangeboden om te helpen bij de schrijnende situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het centrum is overvol waardoor mensen op stoelen moeten slapen. De crisissituatie in Ter Apel is helaas nog steeds groot. Haarlem biedt daarom langer hulp.

De opvang is van tijdelijke duur, een bed in een sporthal is geen ideale manier om mensen op te vangen. Zodra er een betere opvangplek beschikbaar komt, stromen mensen door naar een andere locatie. Het is lastig in te schatten wanneer dit zal zijn, maar er wordt hard gezocht naar geschikte locaties.

“Het is een ernstige situatie dat we mensen nu zo lang op crisisnoodopvangplekken moeten opvangen. Het is een oplossing die niet de voorkeur heeft. In de afgelopen 1,5 week is de opvang zonder problemen verlopen. Ik heb gesproken met de mensen die in de Beijneshal worden opgevangen. Zij zijn dankbaar voor de opvang en voelen zich, ondanks de gemankeerde omstandigheden, op hun plek. Mede daarom verwacht ik dat de verlenging van deze opvangperiode geen problemen op zal leveren,” zegt burgemeester Jos Wienen.

Op verzoek van de gemeente Haarlem is het lokale Rode Kruis betrokken bij de opvang van deze vluchtelingen.