Opvang statushouders aan Laan van Decima

Woonunits Laan van Decima
Woonunits Laan van Decima

Aan de Laan van Decima 3 (naast IKEA) bij Station Spaarnwoude zijn tijdelijke woonunits geplaatst voor de opvang van 110 statushouders. De eerste bewoners komen in de week van 21 november. Nu zij woonruimte hebben kunnen ze beginnen met het opbouwen van hun leven in Haarlem, inburgeren en werken.

De asielzoekerscentra (AZC’s) van het COA zijn overvol. Het Rijk en gemeenten hebben daarom besloten om statushouders versneld woonruimte aan te bieden. Omdat zij doorstromen naar tijdelijke opvanglocaties komen er plekken vrij in aanmeldcentra voor vluchtelingen in nood.

Statushouders zijn vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd in Nederland en mogen blijven. Zij zijn gevlucht voor oorlog en geweld of lopen de kans vervolgd te worden in eigen land. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt de statushouders aan gemeenten die hen passende woonruimte moeten aanbieden. Vanuit de gemeente start de inburgering en kunnen statushouders werk zoeken. Alle bewoners van de opvanglocatie worden begeleid door het Rode Kruis.

De opvanglocatie aan Laan van Decima is voor een periode van 2 jaar beschikbaar.