Persoonlijk contact bij geldzorgen helpt!

Heeft u zorgen over geld of loopt u achter met het betalen van uw rekeningen? Bel naar 14023 en vraag naar een budgetcoach.

Sommige Haarlemmers hebben moeite met het tijdig betalen van hun rekeningen voor de vaste lasten. Soms is dat per ongeluk, maar er kan sprake zijn van geldzorgen en schulden. Belangrijk is om dan tijdig hulp te zoeken zodat schulden niet verder oplopen. Helaas doen veel mensen dat niet en raken daardoor steeds dieper in de problemen. We zijn daarom een proef gestart waarbij we persoonlijk in contact proberen te komen met mensen met een betalingsachterstand. De eerste resultaten van die proef zijn positief.

Energiebedrijven en zorgverzekeraars moeten aan de gemeente doorgeven welke mensen hun rekeningen niet op tijd betalen. Medewerkers van de gemeente zijn bij die adressen langs geweest om te vertellen wat de gemeente kan doen om te helpen bij geldzorgen en schulden. Als mensen niet thuis waren, werd er een kaartje achtergelaten met het verzoek om de gemeente te bellen. Ook werd op dit kaartje verwezen naar het hulpaanbod van de gemeente.

Belteam 

De meeste mensen belden ons niet terug. Daarom is een extern bedrijf ingehuurd. Dit bedrijf heet Certin. Hun belteam doet zeven pogingen om in contact te komen met een inwoner met een betalingsachterstand. Dit doet het team op verschillende dagen en tijdstippen, dus ook in de avonduren en op zaterdag.

Positieve resultaten

We hebben tot nu toe 338 Haarlemmers met een betalingsachterstand bereikt. Dertig procent van deze groep inwoners accepteerde hulp via de budgetcoach.

De mensen die door ons zijn benaderd gaven aan het erg op prijs te stellen dat de gemeente persoonlijk contact zoekt. Zij vonden het veel prettiger dan een brief of e-mail.

Neem contact met ons op als u hulp nodig heeft!

Heeft u zorgen over geld of loopt u achter met het betalen van uw rekeningen? Weet dat wij er voor u zijn om mee te zoeken naar een oplossing. Bel naar 14023 en vraag naar een budgetcoach. De budgetcoach gaat met u in gesprek om te kijken waar u behoefte aan heeft. Dat kan een regeling zijn voor een betalingsachterstand, aanmelding voor Budgetondersteuning op Maat of -bij problematische schulden- een traject schulddienstverlening.