Raad behandelt op 11 en 14 juli de kadernota 2023 en de voortgangsrapportage

Raadzaal stadhuis Haarlem

De raad behandelt de kadernota 2023 en de voortgangsrapportage op twee avonden, namelijk op 11 en 14 juli 2022. In de kadernota staat wat de gemeente het komende jaar met het geld gaat doen. De kadernota komt altijd tegen de zomer.

In de gemeenteraad zijn vervolgens de algemene beschouwingen. De 15 fracties van de gemeenteraad gaan dan discussiëren over de plannen die het college van burgemeester en wethouders presenteren in de kadernota. De gemeenteraad mag wijzigingen en voorstellen doen. Op basis van de uiteindelijke kadernota wordt in het najaar de begroting gemaakt.

Dit jaar loopt het, doordat het een verkiezingsjaar is, iets anders. Op het moment dat de kadernota werd gemaakt was nog niet bekend wat de plannen van de nieuwe coalitie zijn. Het beleid voor de komende vier jaar was dus nog niet bekend. Daarom is er nu een beleidsarme kadernota.

In de begroting die dit najaar volgt wordt het nieuwe beleid met de bijbehorende kosten wel meegenomen.

U bent volgende week maandag 11 juli om 19.30 uur en donderdag 14 juli om 18.00 uur van harte welkom bij de behandeling van de kadernota. De vergaderingen zijn ook live te volgen.
De agenda van de vergaderingen vindt u op de website van het gemeentebestuur.

Meer weten over de begroting?

Wilt u meer weten over de begroting? De griffie organiseert op woensdagavond 2 november 2022 voor inwoners van Haarlem een informatieve sessie over de begroting. U bent van harte welkom. Voor meer informatie en aanmelden: raadscommunicatie@haarlem.nl.