Reacties op uitbreiding betaald parkeren in 11 wijken worden nu verwerkt

Geparkeerde auto's in de Lotterstraat
Foto door Jurriaan Hoefsmit

Ruim 1.200 Haarlemmers reageerden op het voorstel om betaald parkeren in Haarlem uit te breiden. Tot en met 30 november 2022 konden Haarlemmers een inspraakreactie geven over de invulling van het beleid. Daarnaast ontvingen wethouders Robbert Berkhout en Bas van Leeuwen de petitie ‘Beperk het betaald parkeren in Haarlem’. Deze petitie wordt samen met alle andere inspraakreacties verwerkt en begin 2023 aangeboden aan de gemeenteraad.

Video over uitbreiding betaald parkeren Haarlem

Betaald parkeren wordt uitgebreid in 11 wijken waar meer dan 85 van de 100 parkeerplekken bezet zijn. Het gaat om de volgende wijken: Amsterdamsewijk, Delftwijk, Duinwijk, Haarlemmerhoutkwartier, Houtvaartkwartier, Indischewijk, Slachthuiswijk, Ter Kleefkwartier, Transvaalwijk, Vogelenwijk en Vondelkwartier. 

Betaald parkeren in 2024

Het is de bedoeling dat de uitbreiding in 2024 van start gaat in de eerste wijken. Als het definitieve beleid is vastgesteld moet er eerst nog veel geregeld worden. Zoals plaatsing van parkeerautomaten en bebording en het regelen van handhaving. En we moeten kijken naar specifieke situaties bij bijvoorbeeld wijkwinkelcentra, sportplekken en scholen. 

Ruimte voor groen, fietsen, spelen en ontmoeten

Haarlem telt ruim 60.000 parkeerplaatsen, die samen ruim 150 voetbalvelden aan ruimte in beslag nemen. Er wordt geparkeerd op stoepen en kruispunten. Daardoor is er weinig ruimte voor voetgangers, fietsers en kunnen hulpdiensten er moeilijk langs. Door de uitbreiding van betaald parkeren verslechtert de situatie per direct niet verder. Zo maken we op termijn ruimte voor groen, fietsen, spelen en elkaar ontmoeten. 

Hoe gaat het verder?

Alle suggesties over de invulling van het beleid uitbreiding betaald parkeren worden verwerkt in een Nota van beantwoording. Deze wordt begin 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Naar aanleiding van de inspraak kan het parkeerbeleid op bepaalde punten aangepast worden. De raad neemt naar verwachting een definitief besluit over de uitbreiding van betaald parkeren op 23 februari 2023. Meer informatie vindt u via Uitbreiding betaald parkeren. Hier vindt u ook meer informatie over tarieven en bezoekersparkeren.