Sneller betaalbare woningen bouwen

HAAVE. Foto door Martine de Graaf
Nieuwbouw HAAVE. Foto door Martine de Graaf

We zijn flink aan het bouwen in Haarlem. Om snel meer woningen te kunnen bouwen maakten we samen met het Rijk, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de afspraak om samen te werken.

Tot en met 2030 moeten er in de regio 170.000 woningen bij komen, waarvan 10.000 in onze stad. Met de Woondeal MRA zetten we ons samen met alle partijen in voor 2/3 betaalbare woningen in de nieuwbouw. Het gaat dan om sociale huurwoningen met een huur tot €808 per maand, middeldure huurwoningen tot €1.000 per maand en koopwoningen tot €355.000.

Woensdag 15 maart 2023 tekenden alle partijen in Purmerend de Woondeal MRA. Namens het Rijk tekende minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge. Namens de gemeente Haarlem tekende Floor Roduner, wethouder Wonen en Ruimtelijke ordening.

Alle partijen die ondertekenden. Foto door Michiel Wijnbergh
Alle partijen die ondertekenden. Foto door Michiel Wijnbergh

Samenwerking is hard nodig

Met de oplopende bouwkosten, hogere rentes en krappe personeelscapaciteit is het belangrijk dat we als regio goed blijven samenwerken.

Wethouder Floor Roduner: “Deze Woondeal is nodig voor de MRA, maar zeker ook voor Haarlem. Hiermee kunnen we zorgen dat er meer betaalbare woningen komen, maar ook voldoende voorzieningen voor de bewoners van die nieuwe huizen. We kunnen dit niet alleen. We hebben alle betrokken partijen (overheden en ontwikkelende partijen) hiervoor hard nodig. In de Woondeal hebben we ook zo concreet mogelijk afspraken gemaakt met het Rijk over randvoorwaarden en het oplossen van knelpunten. Dat kan bijvoorbeeld om regelgeving gaan of om geld.

Meer dan woningen

De Woondeal gaat verder dan alleen betaalbare woningen bouwen. “Uit de eerdere Woondeal in 2019 kregen we al 6 keer een bijdrage voor verschillende projecten. Zoals Oostpoort, Zuid-West, de mobiliteitshub in Nieuw Zuid, het stationsgebied, de Europaweg en Zijlweg-West. Het gaat om het realiseren van wijken en buurten met goede maatschappelijke voorzieningen en voldoende werkgelegenheid in een leefbare en gezonde omgeving”, zegt wethouder Roduner.

Locaties en regionale versnellingstafels

In de Woondeal is ook een lijst opgenomen met grote woningbouwlocaties, waar een groot deel van de afgesproken woningen een plek zal krijgen. Via (deel)regionale ‘versnellingstafels’ worden samen met betrokken partijen de voortgang en knelpunten besproken en naar oplossingen gezocht.