Subsidie herstel beroepspraktijk cultuurmakers

Algemeen

U bent een professioneel cultuurmaker en woont in Haarlem. U maakt kunst 1 of meerdere kunstdisciplines. Denk aan beeldend kunstenaars, musici, dansers, acteurs, auteurs en filmmakers. Heeft uw beroepspraktijk schade gehad door corona? Dan kunt u een eenmalig maximaal € 2000 aanvragen voor herstel van uw beroepspraktijk. Dien uw aanvraag in voor 5 december 2022.

Wat u moet weten

 • U krijgt geen subsidie als u in 2021 de subsidie Herstel beroepspraktijk cultuurmakers hebt gekregen. Of als u dit jaar subsidie voor uw beroepspraktijk ontving via het Cultuurstimuleringsfonds 
 • U mag de subsidie niet gebruiken om winst te maken of geld binnen te halen voor een religieus of goed doel
 • De subsidie is niet bedoeld voor kosten die u al heeft gemaakt of voor maatregelen of kosten waarvoor u al een andere subsidie van ons hebt gekregen. Bijvoorbeeld via Programmasubsidieregeling Cultuurplan 'Cultuur maakt Haarlem' 2022-2024, Corona Initiatievenbudget of Leefbaarheid- en initiatiefbudget
 • Er wordt door een notaris geloot als het aantal te belonen aanvragen boven het budget van € 150.000 uitkomt

Voorbeelden kosten

 • bijdragen aan materiaalkosten, apparatuur of huur
 • inrichting beroepspraktijk en representatiekosten
 • reis-of verblijfkosten
 • het maken van werk (productiekosten)
 • onderzoek, experiment, en studie
 • ontwikkelen van promotiemateriaal (website, publicatie)
 • of het werken aan een opdracht of deelname aan tentoonstellingen/producties, beurzen en manifestaties in binnen- en buitenland

Nodig bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag moet u een aantal documenten uploaden (.pdf, .jpg/.jpeg of .doc/.docx met een maximale grootte van 10 MB per document):

 • Een toelichting hoe de aanvraag bijdraagt aan uw artistieke beroepspraktijk als professionele cultuurmaker
 • Een begroting met toelichting
 • Een planning waaruit blijkt dat de subsidie binnen 12 maanden na toekenning zal worden uitgegeven
 • Een CV waaruit blijkt dat u een professioneel cultuurmaker bent met als primaire bezigheid het produceren van kunst in uiteenlopende kunstdisciplines of crossovers daarvan