Traineeship

Algemeen

Wil jij werken aan duurzame initiatieven, armoedebestrijding en kansengelijkheid, transities zoals de circulaire economie en aan de slag met data gedreven werken en digitalisering? En wil jij hierin het verschil maken? Dan is dit jouw kans om te werken aan actuele en uitdagende vraagstukken en is het traineeship bij gemeente Haarlem echt wat voor jou!

Over de organisatie

Wij zijn Haarlem en Zandvoort: 1 organisatie voor 2 gemeenten. Onze stad met haar rijke geschiedenis en ons oude vissersdorp als badplaats voor plezier en ontspanning. We leven van het Spaarne tot de zee, dit maakt ons uniek. We vinden elkaar in de wijken en we weten: iedere wijk heeft zijn eigen karakter. Samen met inwoners, ondernemers en partners, zetten we ons in voor fijn wonen, samenleven, inspirerend ondernemen en bezoekers, nu en in de toekomst. Waar iedereen zich welkom voelt en waar je kunt zijn wie je bent.

Wanneer je kiest voor een traineeship bij de gemeente Haarlem, dan kies je voor het tastbaar maken van je werkzaamheden. Door direct voor en met inwoners en partners te werken, maar ook door het optimaliseren van processen, data en communicatie, zodat we ons werk nog beter kunnen doen. 

Als regie- en centrum gemeente is Haarlem groot genoeg om echt impact in de regio te maken en compact genoeg voor korte lijnen met ruimte voor eigen inbreng van onze gedreven medewerkers. We werken vanuit regionale en zelfs Europese samenwerkingsverbanden aan innovatie op alle vakgebieden.

Over het traineeprogramma

Je werkt aan 3 opdrachten op 3 verschillende werkplekken tijdens een 2-jarig programma. Je startopdracht duurt 10 maanden. Wij vinden het belangrijk dat je de tijd krijgt om de organisatie goed te leren kennen en dat je kan wennen aan het werken bij de overheid. Je vervolgopdrachten zijn daardoor korter, namelijk 7 maanden. 

Om te ontdekken waar jij het beste tot je recht komt is er veel ruimte, maar gaan we je ook uitdagen om uit je comfortzone te stappen. Je krijgt de vrijheid én de verantwoordelijkheid om zelf jouw doelen vorm te geven, keuzes te maken en je grenzen te verleggen. Wie jij bent, wat bij jou past en hoe je je kan ontwikkelen is daarbij de leidraad. Je krijgt hierbij uiteraard goede begeleiding en een ontwikkelprogramma. Voor elke opdracht heb je een opdrachtgever, een mentor en een traineebegeleider die je tijdens het traineeship blijft volgen.

Voor je laatste opdracht gaan we kijken of je al voldoende weet welke kant je op wil gaan en je daarin verder te ontwikkelen of dat je graag de laatste opdracht gebruikt om weer iets heel nieuws te proberen. Ruim voordat je traineeship erop zit gaan we de mogelijkheden bespreken voor het vervolg van je carrière.

Ben je benieuwd naar de ervaringen van de (vorige) trainees, een mentor en opdrachtgever? Bekijk dan deze korte film.

Trainee Haarlem

Soort opdrachten

Je solliciteert naar een generieke traineeplek bij het traineeship van de gemeente Haarlem. Om je een beeld te geven aan welke vraagstukken je kan werken, zie je hieronder enkele voorbeelden van onderwerpen en thema’s waar (start)opdrachten uit geformuleerd kunnen worden per domein. Als je aangenomen wordt, kijken we samen met jou naar een passende opdracht. 

Het Fysiek domein

Wij staan voor grote ruimtelijke uitdagingen: de binnenstedelijke bouw van duizenden woningen, klimaatadaptatie onder andere door het versterken van de groen- en waterstructuur , de energie- en mobiliteitstransitie en werken met de Omgevingswet. Thema’s: verduurzaming maatschappelijk vastgoed, samenwerken met lokale initiatieven en energie coöperaties, opwek zonne-energie in de openbare ruimte, smartgrids/opslag van energie, duurzaamheidsbegroting: circulariteit meetbaar maken, ontwerp aanpak/strategie verduurzaming particuliere verhuur, regionale samenwerking en belangenbehartiging, sluiten convenant Provincie Noord-Holland, gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort ten behoeve van een doorfietsroutenetwerk, Stedelijk Programmeren, huisvesting maatschappelijke voorzieningen, procesoptimalisatie voor uitvoering beleid reguleren parkeren, uitwerken visie op verduurzaming monumenten, Brede Welvaart, vormgeven Atelier stad.

Het Sociaal Domein

Wij willen de bestaanszekerheid herstellen, we zorgen voor voldoende inkomen, het wegnemen van geldzorgen en geldstress, een geschikte woning en een veilige leefomgeving. Vanuit deze basis is meedoen mogelijk. Thema's: armoedebestrijding, minimabeleid, vroegsignalering, herziening participatiewet, beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
Wij willen de kansengelijkheid vergroten, we kiezen voor die mensen die ons het hardste nodig hebben. We investeren in een kansrijke start voor kinderen en hebben extra aandacht voor de positie van jongeren en jongvolwassenen. Inwoners voor wie kansen niet vanzelfsprekend zijn, bieden we gericht ondersteuning. Thema's: bestrijding kinderarmoede, rijke schooldag, onderwijskansenbeleid
Wij willen gezond leven mogelijk maken, we werken over alle beleidsterreinen vanuit positieve gezondheid. We investeren in een gezonde omgeving en stimuleren gezond leven. Voor wie niet gezond is of wordt bieden we ondersteuning op alle levensgebieden. Thema's: sportstimulering, implementatie Gezond en Actief Leven Akkoord, implementatie Integraal Zorgakkoord

Domein Burger & Bestuur

Wij zijn de schakel tussen het bestuur, inwoners en de ambtenaren. We helpen de bestuurders en de organisatie om het gesprek aan te gaan met de inwoners en ondernemers en zorgen voor informatieverstrekking. Ook de interne communicatie vraagt om het optimaliseren van de communicatiemiddelen mix, op basis van een analyse en strategie.
Wij willen Haarlem veilig en leefbaar houden. We zijn er voor de veiligheid op straat en behandelen veiligheidsvraagstukken. Thema’s: digitalisering processen veiligheid en handhaving, opstellen nieuw prostitutiebeleid in combinatie met mensenhandel beleid, preventie criminele aanwas, doorontwikkeling aanpak dealende jeugd, versterking aanpak verward/onbegrepen gedrag, effectevaluatie integrale aanpak jeugd.

Domein Bedrijfsvoering

Wij ondersteunen het primaire proces, en we helpen de strategie van de organisatie te verwezenlijken. Thema’s: uitvoering geven aan organisatieontwikkeling, verdere uitwerking van het hybride werken, digitale innovatie en beveiliging, data gedreven werken, data analyse, gebruik van geografische informatiesystemen, verduurzaming van de bedrijfsvoering processen, Open Overheid gericht op cultuurveranderingstraject of informatiebeheer, gebruiksvriendelijkheid basisvoorzieningen, strategisch facilitair management. 

Solliciteren

Publiek Netwerk verzorgt voor ons de werving en selectie. Voor vragen over het proces en waar je kan solliciteren, verwijzen we je graag door naar Publiek Netwerk.

Planning

Planning

19 juni 2023, 12.00 uur

Todo
Todo

sluitingsdatum vacature

22 juni 2023

Todo
Todo

bericht of je door bent naar de volgende selectieronde: het groepsassessment

23, 26, 27 juni 2023

Todo
Todo

groepsassessments

Vanaf 28 juni 2023

Todo
Todo

persoonlijk gesprek met de adviseurs van Publiek Netwerk

18 juli 2023

Todo
Todo

selectiedag

25 juli 2023

Todo
Todo

arbeidsvoorwaardengesprek

11 september 2023

Todo
Todo

start van het traineeship

Contact

Anouk van Dijk, coördinatie en begeleiding
academie@haarlem.nl