Uitbreiding betaald parkeren in 11 wijken

Padangstraat

In Haarlem wordt betaald parkeren de komende tijd uitgebreid. Dat doen we in 11 wijken om een groeiend probleem aan te pakken. In veel wijken staan zoveel auto’s geparkeerd dat alle parkeerplaatsen bezet zijn. Auto’s worden vaak op de stoep geparkeerd. Daardoor fietsen scholieren in onoverzichtelijke situaties, kan de brandweer er niet altijd door en kan je vaak met een rolstoel of kinderwagen niet op de stoep. Vanaf 2024 gaan de eerste wijken over op betaald parkeren.

Naast de uitbreiding van betaald parkeren komt er ook een maximaal aantal vergunningen per vergunninggebied. Zo krijgen niet meer auto’s een vergunning dan er beschikbare plaatsen zijn. We houden hierbij rekening met de huidige bewoners door bij de start van de invoering voor maximaal 2 auto’s per adres een parkeermogelijkheid te bieden. Dit kan op straat, maar bijvoorbeeld ook in een gemeentelijke parkeergarage.

De 11 wijken

Betaald parkeren wordt uitgebreid in wijken waar meer dan 85 van de 100 parkeerplekken bezet zijn. Het gaat om de volgende wijken: Amsterdamsewijk, Delftwijk, Duinwijk, Haarlemmerhoutkwartier, Houtvaartkwartier, Indischewijk, Slachthuiswijk, Ter Kleefkwartier, Transvaalwijk, Vogelenwijk en Vondelkwartier. Bekijk de kaarten onderaan deze pagina voor een overzicht van de wijken en zones.

Bij nieuwbouw minder geparkeerde auto’s

Bovendien vernieuwen we ook de parkeernormen bij nieuwbouw. Voortaan gelden in veel situaties lagere normen dan nu het geval is. Dat betekent dat er een maximum komt voor het aantal auto’s die hier mogen parkeren. Zo zorgen we ervoor dat het autobezit en autogebruik bij nieuwe ontwikkelingen niet verder toeneemt.

Ruimte voor groen, fietsen, spelen, klimaatadaptatie en ontmoeten

Haarlem telt ruim 60.000 parkeerplaatsen, die samen ruim 150 voetbalvelden aan ruimte in beslag nemen. Er wordt geparkeerd op stoepen en kruispunten. Daardoor fietsen scholieren in onoverzichtelijke situaties, kan de brandweer er niet altijd door en kan je vaak met een rolstoel of kinderwagen niet op de stoep. Door de uitbreiding van betaald parkeren verslechtert de situatie per direct niet verder. Zo maken we op termijn ruimte voor groen, fietsen, spelen, klimaatadaptatie en elkaar ontmoeten. En we denken ook aan alternatieven voor vervoer.

Betaald parkeren in 2024

De gemeenteraad besloot al eind 2021 met het Mobiliteitsbeleid om betaald parkeren uit te breiden in situaties met een hoge parkeerdruk. Om het uit te voeren zijn nu veranderingen in het bestaande parkeerbeleid voorgesteld. Haarlemmers kunnen hierop inspreken. Op dit moment is nog geen planning bekend over wanneer in welke wijk betaald parkeren ingevoerd wordt. Er moet nog veel worden geregeld voordat het zover is. De eerste wijken gaan vanaf begin 2024 over op betaald parkeren.  

Tarieven en bezoekersparkeren 2022

Voor de uitbreiding van parkeerzone C blijven de tarieven voor parkeervergunning hetzelfde: €112 per jaar voor de 1e auto en €420 voor de 2e auto. Er komt een nieuwe parkeervergunningzone D: €75 per jaar voor de 1e auto en €280 per jaar voor de 2e auto. Deze zone geldt voor de wijken: Delftwijk, Vogelenwijk en Vondelkwartier. De andere nieuwe wijken komen in parkeerzone C. De bestaande regeling voor bezoekersparkeren geldt ook voor de uitbreiding in zone C en D.

Update 1 januari 2023: De parkeertarieven zijn per 1 januari 2023 verhoogd. Voor de uitbreiding van parkeerzone C zijn de tarieven voor parkeervergunning: €117 per jaar voor de 1e auto en €438 voor de 2e auto. De tarieven voor parkeervergunningzone D zijn niet veranderd.

Meer weten of inspreken?

De nota’s over parkeernormen bij nieuwbouw en de uitbreiding van betaald parkeren zijn vanaf 19 oktober 6 weken lang beschikbaar voor inspraak. Iedereen kan reageren.

Kijk voor meer informatie op Uitbreiding betaald parkeren en Minder parkeerplekken voor auto's bij nieuwbouw.