Uitbreiding betaald parkeren in 11 wijken: reageren kan nog tot eind november

Geparkeerde auto's in de Meester Cornelisstraat
Meester Cornelisstraat. Foto door Jurriaan Hoefsmit

U kunt nog t/m 30 november een reactie geven op het voorstel om betaald parkeren in Haarlem de komende tijd uit te breiden. Dat doen we in 11 wijken om een groeiend probleem aan te pakken. De gemeenteraad besloot al eind 2021 met het Mobiliteitsbeleid om betaald parkeren uit te breiden in situaties met een hoge parkeerdruk. Om het uit te voeren stelt het college nu veranderingen in het bestaande parkeerbeleid voor.

Video uitbreiding betaald parkeren

Betaald parkeren wordt uitgebreid in wijken waar meer dan 85 van de 100 parkeerplekken bezet zijn. Het gaat om de volgende wijken: Amsterdamsewijk, Delftwijk, Duinwijk, Haarlemmerhoutkwartier, Houtvaartkwartier, Indischewijk, Slachthuiswijk, Ter Kleefkwartier, Transvaalwijk, Vogelenwijk en Vondelkwartier. 

Betaald parkeren in 2024

Het is de bedoeling dat de uitbreiding in 2024 van start gaat in de eerste wijken. Als het definitieve beleid is vastgesteld moet er eerst nog veel geregeld worden. Zoals plaatsing van parkeerautomaten en bebording en het regelen van handhaving. En we moeten kijken naar specifieke situaties bij bijvoorbeeld wijkwinkelcentra, sporthallen en scholen. Daarover gaan we in de wijken graag met elkaar in gesprek. 

Maximum aantal vergunningen

Naast de uitbreiding van betaald parkeren komt er ook een maximaal aantal vergunningen per vergunninggebied. Zo krijgen niet meer auto’s een vergunning dan er beschikbare plaatsen zijn. We houden hierbij rekening met de huidige bewoners door bij de start van de invoering voor maximaal 2 auto’s per adres een parkeermogelijkheid te bieden. Dit kan op straat, maar bijvoorbeeld ook in een gemeentelijke parkeergarage.

Minder geparkeerde auto’s bij nieuwbouw

Ondertussen werkt Haarlem aan meer parkeermogelijkheid, onder andere in parkeergarages. We zorgen dat er bij nieuwbouw niet nog méér auto’s op straat bijkomen. En natuurlijk denken we aan alternatieven voor vervoer zoals deelauto’s.

Ruimte voor groen, fietsen, spelen en ontmoeten

Haarlem telt ruim 60.000 parkeerplaatsen, die samen ruim 150 voetbalvelden aan ruimte in beslag nemen. Er wordt geparkeerd op stoepen en kruispunten. Daardoor fietsen scholieren in onoverzichtelijke situaties, kan de brandweer er niet altijd door en kan je vaak met een rolstoel of kinderwagen niet op de stoep. Door de uitbreiding van betaald parkeren verslechtert de situatie per direct niet verder. Zo maken we op termijn ruimte voor groen, fietsen, spelen, opvang van klimaatverandering en elkaar ontmoeten. 

Meer weten of inspreken?

U kunt nog t/m 30 november 2022 suggesties geven over de invulling van het beleid uitbreiding betaald parkeren via Uitbreiding betaald parkeren. Hier vindt u ook meer informatie over tarieven en bezoekersparkeren.