Uitbreiding betaald parkeren: inspraak verwerkt

Geparkeerde auto's in smalle straat
Auto's in de Reijer Anslostraat

Meer dan 1200 Haarlemmers hebben een inspraakreactie gegeven op de uitbreiding van het betaald parkeren. Dat heeft geleid tot enkele aanpassingen.

Betaald parkeren wordt vanaf 2024 uitgebreid in 11 wijken in Haarlem. Afgelopen najaar konden inwoners suggesties meegeven voor het nieuwe parkeerbeleid. Dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen. De 2 grootste aanpassingen zijn:

  1. De kosten voor de 1e bewonersparkeervergunning in de parkeerzones C en D worden vanaf 1 januari 2024 verlaagd, en blijven tot 1 januari 2027 gelijk. Haarlemmers betalen per jaar voor de 1e vergunning in parkeerzone C € 99 euro, en in parkeerzone D € 64. Dit lagere tarief geldt ook voor bewoners die nu al een parkeervergunning hebben in zone C.
  2. De buurten Zuiderhout, Ramplaankwartier en Oosterduin worden onderdeel van parkeerzone D. Reden is dat deze buurten door de Randweg gescheiden zijn van de rest van de wijk. Zuiderhout is ook nog door stadspark Haarlemmerhout gescheiden van de rest van de wijk. 

De aanpassingen staan in een collegevoorstel. Dat gaat nu naar de gemeenteraad ter bespreking.

Het uitbreiden van het betaald parkeren is nodig om het groeiende parkeerprobleem in de stad aan te pakken. Zo ontstaat ruimte voor groen, spelen, fietsen en elkaar ontmoeten.

Op 23 maart wordt het collegevoorstel besproken in de commissie Beheer, om daarna voor besluitvorming te agenderen in de gemeenteraadsvergadering van 30 maart.
Vanaf 27 februari is meer informatie over deze vergaderingen te vinden op gemeentebestuur.haarlem.nl.

Kijk voor meer informatie op: Uitbreiding betaald parkeren