VanHier Haarlem: één loket voor al uw hulpvragen

Medewerkers Sociaal Wijkteam

Sinds 1 januari 2023 kunt u voor al uw vragen over ondersteuning op het gebied van wonen, werk, geld, ontmoeten, zorg, opvoeden, dagbesteding en vervoer terecht bij VanHier Haarlem. VanHier Haarlem is een coöperatie van DOCK Haarlem, Haarlem Effect, perMens, Stichting Ontmoeting, Zorgbalans en Leger des Heils. Die organisaties werken al jaren in Haarlem en VanHier Haarlem bundelt de krachten van diverse partners en vrijwilligers om inwoners te helpen.

Inwoners van Haarlem hoeven voortaan niet meer te zoeken naar de juiste hulpverlener of instantie. VanHier Haarlem heeft alles in huis en biedt begeleiding. Het motto is: ‘Eén voordeur met één deurbel en van daaruit samen verder.’

U kunt VanHier Haarlem bereiken op emailadres sociaalwijkteam@haarlem.nl of via het wijkteam in uw buurt. Medewerkers van VanHier Haarlem kunnen ook naar u toekomen als dat makkelijker is.

In gesprek met bestaande cliënten

VanHier Haarlem gaat met inwoners die nu al hulp ontvangen - en de huidige begeleider - in gesprek om voor passende ondersteuning te blijven zorgen. Het kan zijn dat deze ondersteuning er anders uitziet, maar het kan ook zijn dat er niks verandert. VanHier Haarlem levert maatwerk en dat is afhankelijk van uw situatie, wensen en mogelijkheden. Uw huidige begeleider zal samen met VanHier Haarlem contact met u opnemen.

Aanbestedingsprocedure Gewoon in de Wijk

Per 1 januari 2023 eindigden alle contracten tussen de gemeente en organisaties in Haarlem op het gebied van Ambulante Begeleiding, Dagopvang en de Sociale Basis in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om tot nieuwe afspraken te komen heeft de gemeente een aanbestedingsprocedure doorlopen onder de naam Gewoon in de Wijk. Met de opdracht Gewoon in de Wijk geeft de gemeente een andere invulling aan de samenwerkingsafspraken in de stad. Geen losse opdrachten met losse budgetten bij verschillende partners, maar één integrale opdracht met één budget bij één samenwerkingsverband. Dit met als hoofddoel dat ondersteuning dichtbij, laagdrempelig, herkenbaar en aansluitend op de leefwereld van de inwoners en hun omgeving geboden kan worden.