Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023

Bijgewerkt tot en met 27 maart 2023
Status: Uitvoering

Op 15 maart 2023 waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen.

Stembureau op station Haarlem
Stembureau op station Haarlem

Organiseren verkiezingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem is verantwoordelijk voor de organisatie van Provinciale Statenverkiezingen. Daarnaast hebben het hoofdstembureau en het centraal stembureau een belangrijke rol, onder andere bij de kandidaatstelling en de vaststelling van de verkiezingsuitslag. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het aanwijzen van stembureaus, het inrichten van stemlocaties en het benoemen van stembureauleden.

Gemeente Haarlem is de hoofdstad van de provincie Noord-Holland en daarmee ook het centraal stembureau. Daarnaast zit er in Haarlem ook het hoofdstembureau voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Diemen, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Laren, Ouder-Amstel, Uithoorn, Velsen, Weesp, Wijdemeren en Zandvoort.

Taken centraal stembureau

  • de registratie van namen (‘aanduidingen’) van politieke partijen
  • het in ontvangst nemen van kandidatenlijsten en bijbehorende stukken
  • de beoordeling van de geldigheid van kandidatenlijsten en de handhaving van de daarop voorkomende kandidaten
  • de beoordeling na herstel van de verzuimen en nummering van de kandidatenlijsten
  • het vaststellen van de verkiezingsuitslag, toekennen van zetels en benoemen van kandidaten
  • het benoemen in tussentijdse vacatures

Planning

Planning

tot 19 december 2022

Voltooid
Voltooid

partijen kunnen hun partijnaam (‘aanduiding’) laten registreren

30 januari 2023

Voltooid
Voltooid

inleveren kandidaatlijsten

31 januari 2023

Voltooid
Voltooid

niet openbare zitting centraal stembureau

1 - 3 februari 2023

Voltooid
Voltooid

kandidatenlijst ligt ter inzage

3 februari 2023

Voltooid
Voltooid

openbare zitting centraal stembureau

15 maart 2023

Voltooid
Voltooid

verkiezingen

16 maart 2023

Voltooid
Voltooid

openbare zitting gemeentelijk stembureau (GSB) vanwege vaststellen uitslag

20 maart 2023, 10.00 uur

Voltooid
Voltooid

niet openbare zitting hoofdstembureau (HSB) tot vaststellen van de uitkomst van de stemming op kieskringniveau

22 maart 2023, 14.30 uur

Voltooid
Voltooid

2e openbare zitting gemeentelijke stembureau (GSB) vanwege vaststellen uitslag

23 maart 2023, 14.00 uur

Voltooid
Voltooid

openbare zitting centraal stembureau (CSB) tot vaststelling uitslag van de Provinciale Staten-verkiezing. Locatie Raadszaal gemeente Haarlem

Contact

Nieuws

Nieuws