Voorstel aanpassing regels betaald parkeren

Geparkeerde auto's

Het college heeft een voorstel met verbeteringen voor betaald parkeren in Haarlem goedgekeurd. Het voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De aangepaste regels voor betaald parkeren in Haarlem passen beter bij de huidige tijd. Zo komen er meer vergunningssoorten voor deelauto’s. En kun je bij laadpalen die in een gebied met betaald parkeren liggen, straks niet meer gratis blijven staan.

De veranderingen gaan niet over onderwerpen die onder het referendum over de uitbreiding van betaald parkeren vallen. 

De laatste parkeerverordening werd gemaakt in 2018. Deze regels zijn verouderd en voldoen niet meer aan de behoeften van de stad. Ook zijn sommige regels onduidelijk. Daarom hebben we de regels aangepast. 

Deelauto’s

Voor deelauto’s komen meer verschillende soorten vergunningen. Zo komt er een deelauto-vergunning die het voor bewoners makkelijker maakt om hun auto delen. Ook komt er een deelauto-vergunning voor deelauto’s die niet op een vaste plek staan. Zo willen we zorgen dat er meer opties in de stad komen om deelvervoer te gebruiken.

Betaald parkeren bij een laadpaal

Nu is het zo dat je bij een laadpaal gratis kan parkeren. Ook als die paal in een gebied met betaald parkeren staat. Hierdoor blijven bestuurders soms langer bij de laadpaal staan dan nodig is. Dit laadpaalkleven willen we tegengaan. Daarom moet je straks ook bij een laadpaal betalen om te parkeren, tenzij je een parkeervergunning voor dat gebied hebt. 

Langer parkeren in zone C

In parkeerzone C geldt nu dat je maximaal 3 uur betaald mag parkeren. Deze beperking heffen we op vanwege een uitspraak van de Hoge Raad. Daarnaast zien we in de praktijk dat bijna alle parkeerders in dit gebied korter parkeren. Dit maakt de beperkende maatregel overbodig. 

Parkeervergunningen voor bewoners en bedrijven

We gaan ook het stapelen van parkeervergunningen beperken. Dit zorgt ervoor dat er per woonadres niet te veel parkeervergunningen worden uitgegeven. Bijvoorbeeld een bewonersparkeervergunning en een bedrijfsparkeervergunning op 1 adres. Het gaat hierbij om nieuwe vergunningaanvragen. Voor vergunninghouders die reeds in het bezit zijn van een of meerdere parkeervergunningen verandert er, als gevolg van de gewijzigde regelgeving, niets.

Verder gaan we in 2024 onderzoeken of we speciale parkeervergunningen kunnen instellen voor het parkeren bij onderwijsinstellingen. Dit is een van de manieren waarop we het lerarentekort in Haarlem willen verkleinen. 

Zo gaat het verder

Het voorstel van het college gaat nu eerst naar de gemeenteraad. Als de gemeenteraad de regels heeft vastgesteld, is het de bedoeling dat de aangepaste parkeerregels op 1 januari 2024 ingaan. Voor sommige onderdelen geldt dat er bijvoorbeeld eerst borden geplaatst moeten worden. Sommige regels gaan dan wat later in. 

Wilt u iedere week het laatste nieuws, mooie verhalen en tips over Haarlem lezen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief