Zo versterken we de lokale democratie

Spaarne. Foto door Michel Campfens
Foto door Michel Campfens

In Haarlem werken we op verschillende manieren samen met inwoners. Dat doen we nu meestal via wijkraden en met participatie bij projecten. Maar de samenleving verandert en daarom passen we de komende maanden het beleid voor participatie aan. In dat beleid spreken we nog duidelijker af hoe de samenwerking tussen de gemeente en inwoners eruit ziet en wat we van elkaar mogen verwachten. Ook zetten we in op wijkplatforms.

Haarlemmers hebben steeds meer ideeën om hun buurt, wijk of de stad mooier of beter te maken. Hierbij willen zij meer doén en minder praten of lobbyen met vaststaande instanties. Steeds vaker verenigen inwoners zich rondom verschillende thema’s en in wisselende samenstellingen in plaats van dat de wijkraad inwoners vertegenwoordigt.

Van wijkraad naar wijkplatform

In de huidige situatie van wijkraden is er onvoldoende ruimte voor de betrokkenheid van alle actieve Haarlemmers. Om daar verandering in de brengen, zetten we in op wijkplatforms. Deze netwerken bestaan uit bewoners, ondernemers en andere partijen uit de wijk en zorgen voor onderlinge verbinding én verbinding tussen de gemeente en de wijk. We nemen dus afscheid van de wijkraden zoals we ze nu kennen: als belangenbehartiger van bewoners uit een wijk en woordvoerder van de wijk. De betrokken bewoners in de wijkraden willen we graag behouden en onderdeel uit laten maken van wijkplatforms.

In gesprek

We hebben een visie geschreven over hoe de verandering van wijkraden naar wijkplatforms eruit ziet. Deze visie is het beginpunt om met elkaar in gesprek te gaan. Begin 2023 zullen we gesprekken in en met de stad voeren over de invulling en vorm van de wijkplatforms. In het nieuwe beleid voor participatie staat daarnaast nog duidelijker hoe we als gemeente en inwoners samenwerken. We maken zo vroeg mogelijk helder wat we van elkaar kunnen verwachten, wie welke rol heeft en waarover inwoners precies kunnen meepraten.

Veranderingen

Door aan de slag te gaan met deze veranderingen, werken we verder aan het versterken van de lokale democratie. Samen met de inwoners van buurten en wijken maken we onze stad nog mooier en weerbaar tegen de grote uitdagingen waar we voor staan.