Duurzaam, groen en schoon

Haarlem is voor iedereen die wil werken, leven en wonen in een duurzame, groene en schone stad. Dat willen we ook in de toekomst zo houden en daarom zijn er ambities op duurzaamheid. In 2040 wil Haarlem van het aardgas af. Daarnaast is de ambitie om in 2040 circulair te zijn en in 2050 klimaatbestendig. Om daar te komen moeten we met z’n allen aan de slag. Iedereen kan zijn steentje bijdragen en niemand valt buiten de boot, want alle Haarlemmers zijn nodig om ervoor te zorgen dat Haarlem klaar is voor de toekomst!

Initiatieven

Haarlem gasvrijer

Haarlem gezin gasvrijer

We moeten op zoek naar nieuwe manieren om onze huizen te verwarmen, te koken en te douchen. De overgang naar aardgasvrij wonen leidt tot veranderingen in huis. De gemeente helpt in het zoeken naar de juiste oplossing per wijk en betrekt bewoners bij keuzes. Bekijk de mogelijkheden.

Haarlem wordt steeds gasvrijer

Circulaire stad

kinderen spelen

Onze grondstoffen raken op en het aantal mensen op onze planeet blijft groeien. Alleen als we vanaf nu slimmer omgaan met onze grondstoffen, is onze economie in de toekomst duurzaam en sterk. Het is hoog tijd voor een nieuw systeem, waarbij producten en materialen een zo hoog mogelijke waarde behouden en we geen afval creëren.

De Circulaire stad

Klimaatbestendig

Een groenstrook bij de Jan Sluyterslaan

De gemeente Haarlem werkt aan een groene, klimaatbestendige stad. Daarbij wordt er in de eerste plaats gekeken naar de inrichting van de openbare ruimte. Maar je kunt zelf ook maatregelen nemen. Vraag hiervoor advies bij het Groen in de stadspreekuur. De ambitie is om in 2050 klimaatbestendig te zijn.

Groen in de stad spreekuur

Doe mee! Zet je initiatief op Haarlem Link.

Wil je aansluiten bij een bestaande afspraak uit het Haarlems Klimaatakkoord
of heb je zelf een idee op het gebied van circulaire economie, klimaatadaptatie of energie?

Meer informatie over HaarlemLink

Wat is er nog meer te doen?

Haarlem Groen

Robbert Berkhout aan zijn geveltuin

Haarlem werkt aan een groene en klimaatbestendige stad. Bomen en planten zorgen voor een fijne leefomgeving en we hebben ze nodig om een gezonde stad te blijven. Een gezonde natuurlijke omgeving is goed voor onze gezondheid.

Bekijk de Groene initiatieven

Wat doen Haarlemmers

Duurzaam textiel

Haarlem doet duurzaam is het podium voor alle Haarlemmers die meewerken aan het verduurzamen van onze stad. Heeft uw bedrijf, initiatief of organisatie ook een goed idee om van Haarlem een duurzame, groene en circulaire stad te maken?

Lees de verhalen

Dit is een PT: inhoud referentie