Wat doet de gemeente?

Algemeen

We werken aan een duurzame, groene en schone stad. De ambitie van Haarlem is om in 2040 aardgasvrij te zijn. Dit betekent dat we allemaal een andere manier moeten vinden om onze gebouwen te verwarmen, te koken en te douchen. We zoeken samen met bewoners naar de juiste oplossing per wijk, want er is niet 1 juiste oplossing. Elke woning is anders. De meest duurzame, betaalbare en praktische oplossing in een wijk heeft de voorkeur.

Gemeente biedt hulp

We bieden de volgende producten en diensten aan om steeds duurzamer te gaan wonen:

  • Haarlemse huurders en kopers kunnen gratis advies krijgen van een energiecoach over kleine maatregelen. De energiecoach komt langs en vertelt hoe je energie en geld kunt besparen.
  • Haarlemmers kunnen terecht bij het Duurzaamheidsloket en Duurzaam Bouwloket met vragen over duurzaam (ver)bouwen.
  • Ook bieden we een duurzaamheidslening aan. Met deze lening is het voordeliger om duurzame oplossingen, zoals isolatie, zonnepanelen en een warmtepomp, te kunnen betalen. Kijk voor de voorwaarden en hoe je de lening kan aanvragen op Duurzaamheidsleningen.
  • We werken intensief samen met duurzame bewonersinitiatieven. Kijk of er bij jou in de buurt een initiatief is waar je bij kunt aansluiten.
  • Inwoners met een HaarlemPas of een inkomen tot 130 % van het bijstandsniveau kunnen hulp krijgen bij het besparen van energie in hun woning. Kijk bij Hulp bij energiebesparing en verduurzaming

Haarlem werkt aan aardgasvrije wijken

We werken op dit moment aan de Transitievisie warmte, dat is een plan waarin staat hoe we met alle Haarlemmers de stad aardgasvrij gaan maken. We werken daar aan met woningcorporaties Elan Wonen, Pré wonen en Ymere, netbeheerder Liander, de ondernemers van bedrijventerrein Waarderpolder en bewonersinitiatieven, zoals SpaarGas en de energiecoöperaties.

In de wijken Ramplaankwartier, Meerwijk, Waarderpolder, Schoolenaer en Schoteroog zijn voorbereidingen gestart om gasvrij te worden. 

Ramplaankwartier aardgasvrij met SpaarGas

In het Ramplaankwartier zijn we samen met bewoners een meerjarenproject gestart om de wijk zoveel mogelijk aardgasvrij te krijgen. Er wordt gewerkt aan een zonnewarmtenet. Dat betekent dat de warmte van de zon in de zomer onder de grond wordt opgeslagen en in de winter wordt gebruikt om huizen te verwarmen. Via een warmtenet komt het opgeslagen warme water bij de woningen terecht. De huizen moeten daarom goed geïsoleerd worden. Om bewoners daarbij te helpen worden straatcoaches ingezet. Kijk voor meer informatie over dit project op Zonnewarmte Ramplaankwartier.

Warmtenet Meerwijk

In Meerwijk werken we samen met Firan, EQUANS, Elan Wonen en Ymere aan een warmtenet, een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water door stroomt. We onderzoeken of het ontwikkelen van een warmtenet in Meerwijk betaalbaar is. Als het warmtenet er komt kunnen in de toekomst huizen daarop aangesloten worden. Meer weten? Kijk voor meer informatie over dit project op Warmtenet Meerwijk

Warmtenet Waarderpolder

Ook in de Waarderpolder werken we aan een aardgasvrij warmtenet. We doen dit samen met ondernemersvereniging Industriekring Haarlem en bedrijf Polderwarmte. Het is de bedoeling dat in 2040 minimaal 80% van de bedrijven in de Waarderpolder is aangesloten op dit duurzame warmtenet. Meer informatie lees je in het nieuwsbericht Waarderpolder krijgt eigen duurzaam warmtenetnieuwsbericht.

Bijna gasvrije woningen in Schoolenaer

In de wijk Schoolenaer wonen de bewoners al bijna gasvrij. In deze wijk staan huizen die na 1995 zijn gebouwd. In de meeste huizen wordt alleen nog aardgas gebruikt om te koken. De Huizenaanpak heeft samen met de gemeente een aanbod met lokale installatiebedrijven samengesteld.

Zonnepanelen en windmolens op Schoteroog

Op Schoteroog begeleiden we initiatieven om een zonnepanelenpark aan te leggen en windmolens te vervangen. Het initiatief voor een zonnepanelenpark komt van de beheerder van de oude afvalberg op Schoteroog. De eigenaar van de kapotte windmolens op Schoteroog wil deze graag vervangen. We onderzoeken wat de gevolgen zullen zijn voor de buurt en de natuur. Meer informatie over deze initiatieven staat op Zonnepanelen en windmolens op Schoteroog.