Visie op weg naar aardgasvrij Haarlem

Algemeen

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de wereld leefbaar te houden moeten we minder en schone energie gaan gebruiken. In het Klimaatakkoord staat dat in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen van het aardgas af moeten zijn. Haarlem heeft grote plannen en wil al in 2040 aardgasvrij zijn. Daarom werken we samen met bedrijven, bewonersinitiatieven en partners aan de beste oplossingen om onze huizen en gebouwen zonder aardgas te verwarmen. We willen in 2030 al 60% minder CO2 uitstoten.

Anders verwarmen

In 2040 worden in Haarlem alle gebouwen duurzaam verwarmd met gebruik van wind, water of aardwarmte. Om dat voor elkaar te krijgen moeten we nog veel doen. Ruim 76.000 woningen en 11.000 andere gebouwen moeten geïsoleerd worden voordat ze geschikt zijn voor andere warmtebronnen. Haarlem kent veel verschillende soorten gebouwen. Er is dan ook niet 1 oplossing. Voor de ene buurt is een gezamenlijk warmtenet de oplossing, voor de andere buurt een aparte oplossing per woning, zoals een warmtepomp. Uiterlijk 2030 weet ieder huishouden welke warmtebron het beste past. 

We ondersteunen iedere Haarlemmer daarbij. Sommige bewoners zoeken naar betrouwbare informatie over verduurzaming of willen meer weten over de beschikbare subsidies en de duurzaamheidslening. Andere Haarlemmers bieden we advies en soms isoleren we de woning ook. Iedere Haarlemmer moet in 2040 in een goed geïsoleerde woning met lage energiekosten kunnen wonen.

Alle nieuwe woningen die worden gebouwd, zijn al aardgasvrij. Zo wordt aardgasvrij wonen in Haarlem steeds meer de standaard. Samen met de geplande nieuwbouwwoningen en de uitbreiding van warmtenetten maken we 25% van Haarlem gasvrij in 2030. 

Nu al zelf beginnen

Op dit moment ligt er nog geen duidelijk plan voor elke wijk in onze stad. Toch willen veel Haarlemmers nu al aan de slag. Dat kan, want je hoeft niet te wachten totdat je buurt ‘aan de beurt’ is. Iedereen kan nu al stappen zetten. Door bijvoorbeeld je huis goed te isoleren of te gaan koken op inductie in plaats van gas zet je al stappen naar aardgasvrij en kun je je energielasten verlagen. Als je cv-ketel aan vervanging toe is, is een (hybride) warmtepomp mogelijk een goede vervanging. 

Transitievisie Warmte

In 2021 is de Transitievisie Warmte vastgesteld. Hierin staan alle mogelijke oplossingen om onze stad aardgasvrij te verwarmen. In de Uitvoeringsagenda staat welke projecten nu al lopen en welke de komende jaren gaan beginnen. 

De komende jaren ligt de nadruk op het isoleren van woningen en bedrijven en de ontwikkeling van een aantal warmtenetten in, onder andere Schalkwijk en de Waarderpolder. 

Transitievisie Warmte Haarlem