Zonnewarmte Ramplaankwartier

Bijgewerkt tot en met 15 augustus 2023
Status: Voorbereiding

In het Ramplaankwartier werken gemeente Haarlem en bewoners nauw samen om de woningen in de wijk te verwarmen met de warmte van de zon. Het doel is om de wijk aardgasvrij te maken met een uniek concept, het zonnewarmtenet.

Ramplaankwartier

Wat u moet weten

  • Het zonnewarmtenet voorziet de woningen volledig energieneutraal in de warmtebehoefte. Alle warmte en elektriciteit die nodig is voor warmte, wekken de bewoners in de wijk zelf op. De warmte die de zon in de zomer levert wordt opgeslagen onder de grond en gebruikt in de winter om de huizen te verwarmen
  • Gemeente Haarlem heeft een rijkssubsidie van 4 miljoen euro gekregen om het initiatief Zonnewarmte Ramplaankwartier mogelijk te maken
  • Met het geld wordt door bewoners een coöperatie opgericht. Die gaat het zonnewarmtenet beheren en beslissen over de tarieven voor het leveren en afnemen van warmte en andere zaken
  • Er is een samenwerking met partijen, die advies geven op maat aan de huiseigenaren die meedoen
  • Ook worden leveranciers gecontracteerd voor warmtepompen, PVT-panelen en andere apparatuur. De voorbereidingen zijn begonnen

Wat hieraan vooraf ging

In Haarlem werken we aan een duurzame, groene en schone stad. Zo wil Haarlem in 2040 aardgasvrij zijn. Om dit te bereiken, is het nodig dat we de verduurzaming versnellen en het gasverbruik afbouwen. De zoektocht naar duurzame alternatieven voor warmte is begonnen. Gemeente Haarlem heeft een visie opgesteld over hoe we de gebouwen in onze stad stap voor stap aardgasvrij maken.

Een van de mogelijkheden is het aanleggen van een warmtenet. Zonnewarmte Ramplaankwartier is 1 van de 3 warmtenetten, waaraan Haarlem werkt. Met dit warmtenet kunnen woningen in Ramplaankwartier straks op zeer lage temperatuur worden verwarmd. Zo zijn we samen op weg naar een aardgasvrij Haarlem in 2040.

In gesprek met de buurt

Zonnewarmte Ramplaankwartier is een initiatief van betrokken bewoners. Iedereen in de wijk kan meedenken en meedoen. Wilt u ook meedoen? Kijk op de website Ramplaankwartier.

Contact

Peter Tromp, Zonnewarmteloket Ramplaankwartier
14 023
zonnewarmte@ramplaankwartier.nl