Uitvoeringsagenda Transitievisie Warmte

Bijgewerkt tot en met 9 augustus 2023
Status: Uitvoering

In 2040 worden in Haarlem alle gebouwen duurzaam verwarmd met gebruik van wind, water of aardwarmte. Om dat voor elkaar te krijgen moet er nog veel gedaan worden. Ruim 76.000 woningen en 11.000 andere gebouwen moeten geïsoleerd worden voordat ze geschikt zijn voor andere warmtebronnen. We gebruiken vanaf 2040 geen aardgas meer. In de Uitvoeringsagenda Transitievisie Warmte staan alle projecten en activiteiten die al lopen of op stapel staan tussen 2023 en 2030.

Haarlem van boven
Foto door Jur Engelchor

Wat u moet weten

Na 2040 gebruiken we in Haarlem geen aardgas meer en wordt uw woning op een andere manier verwarmd. De komende jaren wordt per wijk gekeken welke oplossing voor verwarming het beste past. Uiterlijk 2030 weet ieder huishouden welke dat gaat zijn. De komende jaren ligt de nadruk op het isoleren van woningen en bedrijven en de ontwikkeling van een aantal warmtenetten in, onder andere, Schalkwijk en de Waarderpolder.

Begin 2021 is de Transitievisie Warmte vastgesteld. Hierin staan alle mogelijke oplossingen om onze stad aardgasvrij te verwarmen. In de Uitvoeringsagenda staat welke projecten nu al lopen en welke de komende jaren gaan beginnen. De nadruk ligt daarbij vooral op het isoleren van woningen en bedrijven. Pas als gebouwen voldoende geïsoleerd zijn, kunnen ze aangesloten worden op andere warmtebronnen dan aardgas. We ondersteunen iedere Haarlemmer daarbij. Sommige bewoners zoeken naar betrouwbare informatie over verduurzaming of willen meer weten over de beschikbare subsidies en de duurzaamheidslening. Andere Haarlemmers bieden we advies en soms isoleren we de woning ook. Iedere Haarlemmer, arm of rijk, moet in 2040 in een goed geïsoleerde woning met lage energiekosten kunnen wonen.

Waarom we dit doen

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de wereld fijn te houden moeten we minder en schone energie gaan gebruiken. In 2050 wordt in Nederland geen aardgas meer gebruikt. Haarlem heeft grote plannen en wil eerder aardgasvrij zijn. Daarom werkt de gemeente samen met bedrijven, bewonersinitiatieven en partners aan de beste oplossingen om onze huizen en gebouwen zonder aardgas te verwarmen.

Haarlem wil in 2040 aardgasvrij zijn. We doen ons best om 60% minder CO2 uit te stoten in 2030.

Contact

Annemarie Wienese, communicatieadviseur Duurzaamheid
06 46 21 55 10
awienese@haarlem.nl