Schoolactiviteiten

Educatieve activiteiten

NME verzorgt en ondersteunt educatieve activiteiten voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Zo zijn er gastlessen, lesmaterialen, workshops, leskisten en rondleidingen beschikbaar over de 5 thema’s van NME:

 1. Dier en mens
 2. Gebruik en hergebruik
 3. Natuur en stad
 4. Voedsel en gezondheid
 5. Klimaat en energie

Om Haarlemse leerkrachten te inspireren met deze thema’s aan de slag te gaan worden er ook inspiratiesessies georganiseerd.

Nieuwsbrief voor leerkrachten

NME heeft een nieuwsbrief voor leerkrachten. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 6 keer per jaar. Bent u werkzaam in het onderwijs en wilt u op de hoogte blijven van activiteiten en lesprogramma’s op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid in Haarlem? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar nmeschooltuinieren@haarlem.nl.

Schooltuinen

Haarlemse basisschoolleerlingen uit de groepen 6 en 7 kunnen van april tot oktober tuinieren in de schooltuincomplexen van de NME. De Schotertuin, de Kortenaertuin en de Corrnelia Westendorptuin

Meer informatie onder het kopje locaties, voor vragen hierover kunt u een e-mail sturen naar nme@haarlem.nl

Schooltuin

Duurzaamheidslessen

NME organiseert duurzaamheidslessen en -projecten voor de hoogste groepen van de basisschool en het voortgezet onderwijs.

De onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

 • energiebesparing
 • duurzame energie
 • (zwerf)afval
 • klimaatverandering
 • circulaire economie
 • duurzaam leven.

Er wordt aangesloten bij diverse vakken en kerndoelen. Scholen kunnen de lessen aanvragen via nmeeducatie@haarlem.nl.

Zwerfafval

Leskisten, excursies en ondersteunend lesmateriaal

NME Haarlem biedt een ruim assortiment aan activiteiten en producten voor scholen. Zo zijn er verschillende leskisten beschikbaar en ondersteunend lesmateriaal zoals lespakketten en spellen. We bieden ook excursies en gastlessen. Deze activiteiten en producten kunt u reserveren via NME wijzer.

De activiteiten en producten zijn voor Haarlemse scholen meestal gratis.

Energieles

Kinderkrant jong023

Deze gratis krant wordt maandelijks uitgedeeld op bijna alle Haarlemse basisscholen. Hij is voor basisschoolkinderen van 7 t/m 12 jaar. NME verzorgt hierin samen met Haarlem doet duurzaam de Natuur- en Milieupagina. Op deze pagina leren kinderen over het belang van biodiversiteit, dierenwelzijn, gezonde voeding, energiebesparing, klimaat en circulaire economie. 

Wilt u deze krant ook ontvangen voor de leerlingen van uw basisschool in Haarlem? Mail dan naar redactie@jong023.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken voor vragen aan de kinderkrant of leuke verhalen van kinderen van 7 t/m 12 jaar.

U kunt de kinderkrant ook online bekijken op www.jong023.nl.

Afvalprojecten

Via het project Lets Do It Kids krijgen leerlingen van basisscholen (inter)actieve gastlessen over zwerfafval/plastic soep én over afvalscheiding (‘van afval naar grondstof’). Ook doen ze een zwerfafvalexpeditie rond de school. Kleuters krijgen een theatervoorstelling. 

Dit afvalproject aanvragen? Mail naar Lian Zigterman of nme@haarlem.nl

Kruidenboterles