Ik woon in een appartement

Algemeen

Als eigenaar van een appartement kun je zelf kleine maatregelen nemen om energie te besparen. Grote stappen zet je vaak samen met de Vereniging van Eigenaren.

Vereniging van Eigenaren

Voor veel mensen die in een appartement, boven- of benedenwoning wonen, geldt dat ze lid zijn van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Samen zijn de leden verantwoordelijk voor het onderhoud van het 'gemeenschappelijk eigendom'. Je betaalt maandelijks een bijdrage aan de VvE voor het onderhoud. Gezamenlijk bepaal je welke onderhoudsmaatregelen genomen worden en in welke volgorde.

Willen jullie het gebouw energiezuiniger maken? In een appartementencomplex behoren het dak, de buitenmuren en de vloer op de begane grond tot het gemeenschappelijk eigendom. Vaak zijn ook de kozijnen en soms het glas gemeenschappelijk bezit. Als je de isolatie van 1 of meer van deze delen wilt verbeteren, moet de VvE hierover beslissen. Dit geldt ook voor het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers of buitenunits van warmtepompen op het dak.

Samen aan de slag

VvE’s met meer dan 8 appartementen kunnen meedoen aan een adviestraject. Tijdens dit traject krijgt de VvE begeleiding bij het maken van keuzes voor isolatiemaatregelen of aardgasvrije installaties. Een adviseur geeft technisch en financieel advies en helpt bij de besluitvorming. Het adviestraject wordt uitgevoerd door professionele partijen, geselecteerd door de Gemeente Haarlem.

We vinden het belangrijk dat bewoners hun eigen keuzes maken bij de verduurzaming van hun woning. Dit kan lastig zijn, zeker wanneer je dit samen met jouw VvE moet doen. Maar samenwerken biedt voordelen! Gezamenlijke oplossingen zijn vaak voordeliger en het is leuk om samen je woning te verbeteren.

Hoe verloopt het adviestraject?

Tijdens het adviestraject wordt een inventarisatie gemaakt van het gebouw en de wensen van de bewoners. Daarna worden alle mogelijke maatregelen overwogen en verschillende opties met de VvE besproken. De VvE kiest zelf een voorkeursvariant, die aan de leden wordt voorgelegd ter besluitvorming.

De gemeente Haarlem biedt twee adviestrajecten:

  1. Adviestraject isolatie, gericht op isolatiemaatregelen en het verlagen van de warmtevraag en de energierekening.
  2. Adviestraject aardgasvrij, gericht op aardgasvrije installaties.

De meeste gebouwen die na 1995 zijn gebouwd of gerenoveerd, zijn voldoende geïsoleerd voor aardgasvrije verwarming. Twijfel je over welk traject het beste aansluit bij jullie behoefte? Het VVE Duurzaamheidsloket kan je adviseren.

De gemeente betaalt de kosten van dit advies. Er zijn voor de VvE geen kosten verbonden aan deze fase van het traject. Voor deelname aan het adviestraject stelt de gemeente Haarlem wel een aantal voorwaarden aan de VvE. Dit doen we om ervoor te zorgen dat de resultaten serieus worden beoordeeld en ter besluitvorming aan de leden worden voorgelegd.

Voorwaarden

  1. Het bestuur stemt in met deelname aan het adviestraject.
  2. Het bestuur vaardigt twee leden (niet noodzakelijk bestuursleden) af voor actieve deelname aan het traject. De leden vervullen een intermediairsrol tussen de adviseur en de leden van de VvE.
  3. Het bestuur organiseert een ALV (algemene ledenvergadering) en/of separate bijeenkomst waarop de resultaten van het onderzoek aan de leden worden voorgelegd ter besluitvorming.
  4. Het bestuur stelt de splitsingsakte, beschikbare bouwtekeningen en/of recente onderzoeken en het actuele Meerjaren Onderhoudsplan beschikbaar aan de adviseur.

Aanmelden

Aanmeldingen voor het adviestraject worden verzorgd door het VvE Duurzaamheidsloket. Ga naar VvE's in Haarlem of stuur een mail naar info@vveduurzaamheidsloket.nl 

Na je aanmelding neemt het VvE Duurzaamheidsloket contact op om de aanmelding definitief te maken.